Rubrika: Trénink konstelací pro pokročilé 2022/23

20. – 22.5. 2022 , 1.část – ,,Intuice“

Proběhlo

Intuitivní vnímání je schopnost, kterou má každý z nás. Ale ne každý si jí uvědomuje a ne každý, i když její řeč vnímá, se jí řídí. A někdo jí nevěří vůbec a řídí se pouze logickými reakcemi spojenými s minulou životní zkušeností.

Abychom mohli vnímat intuitivně, potřebujeme být plně v přítomném okamžiku, celiství a oproštěni od strachu z minulosti a také strachu o budoucnost.

Tento blok věnujeme intenzivnímu očištění od minulých zátěží, které nám brání intuitivně vnímat.

Místo: Bonté yoga Chrustenice
Čas: 20. – 22.květen 2022, pátek 16.00 – 20.00, sobota 9.45 – 18.00 a neděle 9.45 – 17.30
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2021

Cena: pro ty, kterým z minulých běhů tento blok chybí , 3200,- Kč, společná cena pro partners. páry je 4800,-Kč, opakující 2400,- Kč


26.-27.8. 2022 2.část – ,,Trpělivost“

V tomto konstelačním bloku jde o téma schopnosti klidně sledovat průběh dějů, bez potřeby spěchu a tlačení na proces, s důvěrou ve výsledek, s důvěrou v dění.

Naše výchova, škola, zaměření na výkon v daném čase, naučená představa, že co je rychle, je také správně, a tedy je to ukazatel naší schopnosti a chytrosti, to vše vede k přílišnému tlaku na sebe, na druhé, na životní děje.

Tento nadstavbový blok budeme uvolňovat naší potlačenou důvěru v přirozenost životních dějů, učení, rozvíjení se.

Trpělivost je nezbytnou částí práce s konstelacemi, jakožto technikou.

Je také nezbytná jako součást Přijetí sebe i druhých, a tedy jako součást práce se skupinou či jednotlivcem.

konstelace

Místo: Pobyt Jizerské hory – Janov
Čas: 26.- 28.srpen 2022, pátek až neděle, pá 10.00 až 18.00, so 9.45 až 18.00, ne 9.45 až 13.30
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2021

Cena: pro ty, kterým z minulých běhů tento blok chybí , 3200,- Kč, společná cena pro partners. páry je 4800,-Kč. Opakující 2400,- Kč.


21. – 23.10. 2022 ,, Odstup“

,,Odstup neznamená neúčast. Můžete být hluboce zapojení, ale ne zapletení.“   Sadhguru

Konstelace

Oč jde – mít sami zdravé hranice.

Pokud však  byly naše hranice během života poraněné, anebo dokonce úplně prolomené a rozvrácené, ztrácíme sebedůvěru a spojení s naším středem. Naše hranice jsou pak buď velmi tvrdé a neprůchodné nebo hranice druhým málo, mlhavě, anebo dokonce téměř vůbec nenastavujeme.

Následkem je buď veliká izolace a ochrana před druhými, vedoucí až k osamělosti, anebo neustálý pocit zraňované oběti a obviňování druhých.

Pokud jsme v pozici  terapeuta, lektora a obecně osoby v pomáhající profesi, je nutné toto téma v sobě zpracovávat, znovu a znovu.  Jinak jen těžko můžeme se zdravým odstupem sledovat proces klienta a zůstat přitom citliví, intuitivní a mít zdravý soucit.

Místo: Bonté yoga Chrustenice
Čas: 21. – 23.říjen 2022, pátek až neděle, pá 16.00 až 20.00, so 9.45 do 18.00, ne 9.45 do 17.30
Cena:

pro ty, kterým z minulých běhů tento blok chybí 3200,- Kč, společná cena pro partners. páry je 4800,-Kč, opakující 2400,- Kč.
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2021


27. – 29.1.2023, 4.část ,,Bůh, vina, trest, odpouštění “

Tento nadstavbový program věnujeme nejpalčivějším tématům, která nejzávažněji ovlivňují náš soulad se Životem.

Strach z Boha, z trestu a vinění se, či urputná potřeba najít a poukázat na viníka, to vše  ústí do křečovité neschopnosti odpouštět a  je základem velikých bolestí a utrpení v našich životech.

odpouštění1

Místo: bude upřesněno
Čas: 27. – 29.leden 2023, pátek od 16.00 do 20.00, sobota 9.45 – 18.00,  neděle 9.45 do 17.30
Cena: pro ty, kterým z minulých běhů tento blok chybí 3200,- Kč, společná cena pro partners. páry je 4800,-Kč,  opakující  2400,- Kč.
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2021


Trénink konstelací pro pokročilé – běh 2022/23

Pro absolventy Cyklů konstelací 2012, 2013 ( absolventi všech tehdejších bloků, kteří obdrželi za celý Cyklus certifikát) +  Tréninků 2014/15, 2016/17 , 2017/18, 2018/19, 2020/21  je připraven program sestávající ze čtyřech bloků plus po dohodě se skupinou lze uspořádat ještě jeden blok s možností procvičení konstelačních dovedností.

Témata:

  1. Téma: ,,Intuice“ 20. – 22.5.2022
  2. Téma: ,,Trpělivost“ 26.-28.8.2022konstelace
  3. Téma: ,, Odstup“  21. – 23.10.2022
  4. Téma : ,,Bůh, vina, trest, odpouštění “ 27. – 29.1.2023

Po absolvování těchto čtyř bloků  obdrží účastníci certifikát.

Náplní těchto čtyř bloků bude prohloubení uvědomění a vnímání a také konstelačních dovedností, další pokrok navazující na roční TK.

Místa konání – budou upřesněna.

Platí formát pátek 16.00 až 20.00, sobota 9.45 až 18.00, neděle 9.45 až 17.30.

Cena: zvýhodněná cena za dřívější úhradu nejpozději do konce března 2022 –  jednotlivci 12.800,- Kč . Partnerské páry mají společnou cenu 24.000,-Kč. Poté je cena 15.200,- Kč, partnerské páry  30.400,- Kč.

Případní opakující z předchozích běhů mohou absolvovat bloky i jednotlivě za cenu 2400,- Kč.

Pokud si bude chtít doplnit některý z bloků někdo z minulých běhů, tedy ho bude absolvovat poprvé, je cena za účast 3200,- Kč.

Programu se mohou zúčastnit i účastníci TK, kterým chybí ze základního programu max. jeden blok. V takovém případě obdrží certifikát za Nadstavbový program poté, co si chybějící blok ze základního programu doplní.


2023 ,,Sebeúcta“

Co vše nás může rozkolísat? Co způsobí, že se vzdáme své pravdy, své integrity, své originality, své životní cesty, svého životního poslání?

Co zkroutí naší čestnost, neochvějnost, naší rovnou páteř?

Všichni jsme to někdy zažili, všichni jsme ten odporný pocit z vlastního selhání někde hluboko v sobě zazdili, schovali a nechtěli jsme o něm vůbec vědět.  To ale rozhodně nebylo posilou pro naší sebeúctu. Nová a nová ohnutí, ústupky, kompromisy, které ohrožovaly naší podstatu. Jak žít spokojeně dál? Jak se mít rád? Jak se klidně ráno podívat do zrcadla?

Co by se stalo, kdybychom s tím vším přestali? Kdybychom byli už jen hluboce pravdiví, autentičtí, neumělí ? Ano, chce to odvahu, jistě. Ale stojí to vše minimálně za zvážení, co myslíte?

Místo: bude upřesněno
Čas:

Cena:
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2021


2023,, Manipulace“

Seminář pro pokročilé v konstelacích.

Manipulace (z latinského výrazu manus, tj. ruka nebo uchopit) je v sociální psychologii a sociologii termín označující snahu o působení na myšlení a chování druhé osoby či více osob. Manipulovat znamená vědomě i nevědomě používat techniky pro manipulaci s druhými lidmi ve prospěch prosazení osobních cílů a přání manipulátora.

Budeme společně procházet různé verze manipulace v mezilidských vztazích . Jak ji rozpoznat? Jak se vymezit?

Místo: bude upřesněno
Čas: 2023,

pátek 16.00 – 20.00, sobota 9.45 – 18.00,  neděle 9.45 do 17.30