Rubrika: Trénink pro pokročilé v osobním rozvoji 2025/26

Trénink konstelací pro pokročilé 2025/26

Tento program plynule navazuje na Trénink konstelací – základní . Pokračujeme zde v prohloubení uvědomění, v dalším osobním pročištění a konstelačních dovedností.

Témata:

  1. Téma: ,,Intuice“
  2. Téma: ,,Trpělivost“ konstelace
  3. Téma: ,,Sebeúcta“.             
  4. Odstup“ 
  5. Téma : ,,Bůh, vina, trest, odpouštění “

Po absolvování těchto pěti bloků  obdrží účastníci certifikát.

Místa konání – budou upřesněna.

Platí formát pátek 16.00 až 20.00, sobota 9.45 až 18.00, neděle 9.45 až 17.30.

Cena:  jednotlivci  22.000,- Kč . Partnerské páry mají společnou cenu 34.000,-Kč. Záloha je 5000,- Kč / 1 os.  splatná nejpozději do 31.5.2025. Doplatek 17.000,-Kč  do 31. srpna 2025.

Případní opakující z předchozích běhů mohou absolvovat bloky i jednotlivě za cenu 2800,- Kč.

Pokud si bude chtít doplnit některý z bloků někdo z minulých běhů, tedy ho bude absolvovat poprvé, je cena za účast  4200,- Kč.

Programu se mohou zúčastnit i účastníci TK, kterým chybí ze základního programu max. jeden blok. V takovém případě obdrží certifikát za Nadstavbový program poté, co si chybějící blok ze základního programu doplní.


2025 , 1.část – ,,Intuice“

Intuitivní vnímání je schopnost, kterou má každý z nás. Ale ne každý si jí uvědomuje a ne každý, i když její řeč vnímá, se jí řídí. A někdo jí nevěří vůbec a řídí se pouze logickými reakcemi spojenými s minulou životní zkušeností.

Abychom mohli vnímat intuitivně, potřebujeme být plně v přítomném okamžiku, celiství a oproštěni od strachu z minulosti a také strachu o budoucnost.

Tento blok věnujeme intenzivnímu očištění od minulých zátěží, které nám brání intuitivně vnímat.

Místo: bude upřesněno
Čas:  2025, bude upřesněno pátek 16.00 – 20.00, sobota 9.45 – 18.00 a neděle 9.45 – 17.00
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2025

Cena: pro ty, kterým z minulých běhů tento blok chybí , 4200,- Kč,  opakující 2800,- Kč


2025 2.část – ,,Trpělivost“

V tomto konstelačním bloku jde o téma schopnosti klidně sledovat průběh dějů, bez potřeby spěchu a tlačení na proces, s důvěrou ve výsledek, s důvěrou v dění.

Naše výchova, škola, zaměření na výkon v daném čase, naučená představa, že co je rychle, je také správně, a tedy je to ukazatel naší schopnosti a chytrosti, to vše vede k přílišnému tlaku na sebe, na druhé, na životní děje.

Tento nadstavbový blok budeme uvolňovat naší potlačenou důvěru v přirozenost životních dějů, učení, rozvíjení se.

Trpělivost je nezbytnou částí práce s konstelacemi, jakožto technikou.

Je také nezbytná jako součást Přijetí sebe i druhých, a tedy jako součást práce se skupinou či jednotlivcem.

konstelace

Místo: bude upřesněno
Čas:  2025, bude upřesněno pátek 16.00 – 20.00, sobota 9.45 – 18.00 a neděle 9.45 – 17.00
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2025

Cena: pro ty, kterým z minulých běhů tento blok chybí , 4200,- Kč,  opakující 2800,- Kč


2026 ,,Sebeúcta“

Co vše nás může rozkolísat? Co způsobí, že se vzdáme své pravdy, své integrity, své originality, své životní cesty, svého životního poslání?

Co zkroutí naší čestnost, neochvějnost, naší rovnou páteř?

Všichni jsme to někdy zažili, všichni jsme ten odporný pocit z vlastního selhání někde hluboko v sobě zazdili, schovali a nechtěli jsme o něm vůbec vědět.  To ale rozhodně nebylo posilou pro naší sebeúctu. Nová a nová ohnutí, ústupky, kompromisy, které ohrožovaly naší podstatu. Jak žít spokojeně dál? Jak se mít rád? Jak se klidně ráno podívat do zrcadla?

Co by se stalo, kdybychom s tím vším přestali? Kdybychom byli už jen hluboce pravdiví, autentičtí, neumělí ? Ano, chce to odvahu, jistě. Ale stojí to vše minimálně za zvážení, co myslíte?

Místo: bude upřesněno
Čas:  2026, bude upřesněno pátek 16.00 – 20.00, sobota 9.45 – 18.00 a neděle 9.45 – 17.00
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2025

Cena: pro ty, kterým z minulých běhů tento blok chybí , 4200,- Kč,  opakující 2800,- Kč


2026 ,, Odstup“

,,Odstup neznamená neúčast. Můžete být hluboce zapojení, ale ne zapletení.“   Sadhguru

Oč jde – mít sami zdravé hranice.

Pokud však  byly naše hranice během života poraněné, anebo dokonce úplně prolomené a rozvrácené, ztrácíme sebedůvěru a spojení s naším středem. Naše hranice jsou pak buď velmi tvrdé a neprůchodné nebo hranice druhým málo, mlhavě, anebo dokonce téměř vůbec nenastavujeme.

Následkem je buď veliká izolace a ochrana před druhými, vedoucí až k osamělosti, anebo neustálý pocit zraňované oběti a obviňování druhých.

Pokud jsme v pozici  terapeuta, lektora a obecně osoby v pomáhající profesi, je nutné toto téma v sobě zpracovávat, znovu a znovu.  Jinak jen těžko můžeme se zdravým odstupem sledovat proces klienta a zůstat přitom citliví, intuitivní a mít zdravý soucit.

Místo: bude upřesněno Čas:  2026, bude upřesněno pátek 16.00 – 20.00, sobota 9.45 – 18.00 a neděle 9.45 – 17.00 Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2025

Cena: pro ty, kterým z minulých běhů tento blok chybí , 4200,- Kč,  opakující 2800,- Kč

 


2026, 4.část ,,Bůh, vina, trest, odpouštění “

Tento nadstavbový program věnujeme nejpalčivějším tématům, která nejzávažněji ovlivňují náš soulad se Životem.

Strach z Boha, z trestu a vinění se, či urputná potřeba najít a poukázat na viníka, to vše  ústí do křečovité neschopnosti odpouštět a  je základem velikých bolestí a utrpení v našich životech.

Místo: bude upřesněno
Čas:  2026, bude upřesněno pátek 16.00 – 20.00, sobota 9.45 – 18.00 a neděle 9.45 – 17.00
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2025

 

Cena: pro ty, kterým z minulých běhů tento blok chybí , 4200,- Kč,  opakující 2800,- Kč