Autor: Akvamarin

Trénink konstelací pro pokročilé – běh 2023/24

Pro absolventy Cyklů konstelací 2012, 2013 ( absolventi všech tehdejších bloků, kteří obdrželi za celý Cyklus certifikát) +  Tréninků 2014/15, 2016/17 , 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2022/23  je připraven program sestávající ze čtyřech bloků plus po dohodě se skupinou lze uspořádat ještě jeden blok s možností procvičení konstelačních dovedností.

Témata:

  1. Téma: ,,Intuice“
  2. Téma: ,,Trpělivost“ konstelace
  3. Téma: ,, Odstup“ 
  4. Téma : ,,Bůh, vina, trest, odpouštění “

Po absolvování těchto čtyř bloků  obdrží účastníci certifikát.

Náplní těchto čtyř bloků bude prohloubení uvědomění a vnímání a také konstelačních dovedností, další pokrok navazující na roční TK.

Místa konání – budou upřesněna.

Platí formát pátek 16.00 až 20.00, sobota 9.45 až 18.00, neděle 9.45 až 17.30.

Cena: zvýhodněná cena za dřívější úhradu nejpozději do konce září 2023 –  jednotlivci 13.600,- Kč . Partnerské páry mají společnou cenu 24.000,-Kč. Poté je cena 15.200,- Kč, partnerské páry  30.400,- Kč.

Případní opakující z předchozích běhů mohou absolvovat bloky i jednotlivě za cenu 2600,- Kč.

Pokud si bude chtít doplnit některý z bloků někdo z minulých běhů, tedy ho bude absolvovat poprvé, je cena za účast 3400,- Kč.

Programu se mohou zúčastnit i účastníci TK, kterým chybí ze základního programu max. jeden blok. V takovém případě obdrží certifikát za Nadstavbový program poté, co si chybějící blok ze základního programu doplní.


9.1.2023 ,, Jsem žena“


10.– 12.2.2023 ,,Hněv, mír, hranice”

Hněv reprezentuje naší sílu k vymezení hranic a postarání se o sebe. Většina lidí má o něm chybnou představu a vnímá ho povětšinou jako něco negativního. Naopak Mír, být v klidu, hodný, laskavý, vycházet dobře s druhými, je prezentováno jako ,,pozitivní”. Může být, ale co když to někdy není skutečná láska, ochota a mír, ale vyhýbání se konfliktu, střetu? Co když vlastně hněv nechceme nebo neumíme vyjádřit, a tak ho ukládáme do těla? A jak vlastně má vypadat hněv? Naše představa brunátného, rozčileného a agresivního člověka nečiní hněv zrovna přitažlivou formou vyjádření. A přitom je Hněv naprosto nezbytnou životní výbavou a je nutné ho umět pocítit, vyjádřit, pokud si to daný moment vyžaduje.

Hněv a Mír jsou postoje , které v případě vnitřní rovnováhy, jdou v nás ruku v ruce a dělají z nás dospělou vyrovnanou a pro okolí přitažlivou a respektovanou osobnost.

Účastníci aktuálního TK + TK pro pokročilé  a předplatitelky celé řady Jsem žena -5 těl, mají zvýhodněnou cenu 2500,- Kč.

Místo:  Loděnice , Ve století
Čas: pátek 16.00 – 20.00, sobota 9.45 – 18.00, neděle 9.45 – 17.30
Cena: 3200,-Kč, partnerské páry mají společnou cenu 4800,-Kč,  účastníci aktuálního Tréninku 2022/23 mají zvýhodněnou cenu 2500,-Kč. Adolescenti ( do 18 let) v doprovodu jednoho nebo obou rodičů mají  cenu 1500,- Kč.

V případě, že bude na semináři větší zájem o vlastní rozestavění, než jsou časové možnosti semináře, bude brán zřetel na časové pořadí přihlášení zájemců o kurz. Díky za pochopení.


3.3.2023 ,,Jsem žena, mé emocionální já“

Jednodenní setkání pouze pro ženy. Příležitost setkat se a společně se naladit v ženském kruhu . Tentokrát na téma našeho emocionálního já.

Jak se daří našim emocím, jsme jich plné a nevyjadřujeme je, anebo máme výbuchy emocí. Anebo jsme je někde uzavřely a necítíme již nic?

Toto setkání věnujeme uvolnění emocionálního petenciálu v nás, blokované živosti, pohybu, impulsů k pohybu vpřed, k tvoření, ke zlepšení našich vztahů a k mnohému dalšímu.

Místo: Ve století Loděnice
Čas: 3.únor 2023, pátek, 9.45 – 18.30
Cena: 1700,- Kč
S sebou: voda na pití,  přezůvky
Podmínky účasti : přihlášení se mailem . V mailu uveďte Vaše jméno a příjmení a tel. číslo.


10. – 12.3.2023 ,,Ukončování cyklů a nové začátky“

Co máme nechat za sebou a co nového otevřít?

S kým, anebo čím se nám nedaří rozloučit a opustit to?

Kde stagnujeme? Dovolujeme  vstoupit změně do našeho života?

V životě se vyskytuje velké množství situací, věcí či lidí, kteří nám už dávno nějak ,,nesedí“. Mohou to být například zmírající vztahy, které jsou nám už dávno na obtíž. Anebo třeba také práce , která nás netěší, nerozvíjíme se v ní, obírá nás o energii.
Z nepochopitelných příčin se však dál a dál držíme paluby pomalu se potápějící lodě v naději, že třeba přece jen popluje dál. Marníme na to poslední zbytky sil, energie, času i peněz.

Pojďme společně v času umírající zimy nechat jít to neživé a oslabující, staré, neplatné, přežité. Pojďme solečně otevřít okna a dveře novému, vzrušujícímu, živému !

Při úhradě platby za seminář nejpozději

do 6.února 2023 platí zvýhodněná cena 2700,- Kč, 

pro společně jdoucí partnery 4200,- Kč.

Tyto slevy se netýkají těch, kteří se účastní semináře jako firma.

Místo: Bonté yoga Chrustenice
Čas: pátek 16.00 až 20.00, sobota 9.45 až 18.00, neděle 9.45 až 17.30
Cena: 3200,-Kč , partnerské páry mají společnou cenu  4800,- Kč
Účastníci  Tréninku konstelací 2022/23 mají cenu 2500,- Kč. Adolescenti ( do 18 let) v doprovodu jednoho nebo obou rodičů mají  cenu 1500,- Kč.
Podmínky účasti : přihlášení se mailem  – ladka.akvamarin@seznam.cz .


28.4.2023 ,,Jsem žena , má duše“

Jednodenní setkání pouze pro ženy. Příležitost setkat se a společně se naladit v ženském kruhu . Tentokrát na téma našeho duševního já.

Jak se daří naší duši ? Jsme s ní ve spojení?Je pro nás zdrojem vnitřní síly a světla, anebo je temná, prosycená bolestí z minulosti, negativní, třeba i odpojená ?

Společně budeme obnovovat spojení s naší ženskou duší, společně přispějeme k jejímu projasnění.

Místo: Ve století Loděnice
Čas: 28.4.2023, pátek, 9.45 – 18.30
Cena: 1700,-Kč
S sebou: voda na pití,  přezůvky
Podmínky účasti : přihlášení se mailem . V mailu uveďte Vaše jméno a příjmení a tel. číslo.


5. – 7.5.2023 ,,Rodiče a děti“

Všichni jsme byli děti a měli jsme či máme rodiče. Mnozí z nás mají děti. Miminka, školáci, dospívající děti, dospělé děti … Růst a vývoj dětí přináší stále nové výzvy a úkoly z rodičovství.

A co když jsme dospělí, ale stále máme jaksi ,,zamotané” vztahy s tátou nebo s mámou?

A jsme v tom všem vlastně opravdu dospělí, anebo ne tak docela?

A jaktože vlastně  s rodiči nevycházíme, proč se k nám nechovají, jak bychom toužili? Proč nezvládáme naše děti a proč se k nám chovají, tak jak se chovají?

Jak zvládat rodičovství a partnerství, když pečujeme o nemocné/ handicapované dítě ?

Jak zvládat rodičovství po rozvodu ( rozchodu) ?

A jakto, že se také třeba vůbec nedaří mít vlastní děti ? Pomocí konstelační práce lze velmi prospět k uvolnění ozdravných procesů, které mohou poté spustit přirozené početí dítěte…

V průběhu tohoto konstelačního semináře se budeme dívat na základní principy ve vztazích rodiče – děti, děti – rodiče…

Rodiče a děti

Při úhradě platby za seminář nejpozději

do 6.dubna  2023 platí zvýhodněná cena 2700,- Kč, 

pro společně jdoucí partnery 4200,- Kč.

Tyto slevy se netýkají těch, kteří se účastní semináře jako firma.

Místo: Bonté yoga Chrustenice
Čas: 5.  až 7. květen  2023, pátek, sobota a neděle, pátek od 16.00 do 20.00, sobota od 9.45 do  18.00, neděle 9.45 – 17.30
Cena: 3200,- Kč, společná cena pro partners.( rodičovské ) páry je 4800,– Kč. Adolescenti ( do 18 let) v doprovodu jednoho nebo obou rodičů mají  cenu 1500,- Kč.
Podmínky účasti: přihlášení se mailem, úhrada platby
S sebou: přezůvky, vodu na pití


12.5.2023 ,,Jsem žena, mé jemnohmotné úrovně“

Jednodenní setkání pouze pro ženy. Příležitost setkat se a společně se naladit v ženském kruhu . Tentokrát na téma našich jemnohmotných úrovní“.

Tentokrát to bude objevné dobrodružství na cestě k poznání našich nevědomých, ale zároveň nesmírně důležitých částí“. Jde o to, ,,co je“ a nejsou na to slova.

Místo: Ve století Loděnice
Čas: 21.4.2023, pátek, 9.45 – 18.30
Cena: 1700,-Kč
S sebou: voda na pití,  přezůvky
Podmínky účasti : přihlášení se mailem . V mailu uveďte Vaše jméno a příjmení a tel. číslo.


10.a 11.6.2023 ,, Víkend pro matky a dcery“

Seminář výhradně pro ženy, s možností vzít s sebou dospívající dceru od věku 11 do 18 let ( společná cena ).
Mohou také samozřejmě přijít samotné ženy, které mají doma v tuto chvíli věkově mladší dcery.
Mohou přijít ženy, které mají dospělé dcery, které již žijí svým vlastním životem.

Mohou přijít ženy, které sice samy dceru nemají, ale, ač dospělé, stále je trápí vztah s matkou.
Budeme společně sdílet ženský svět, necháme prostor mluvit, sdílet a otevřít se ,,malým ženám“, které potřebují okusit důvěru v ženské společenství, ve svět ,,velkých žen“. A také důvěru ve vlastní tělo, v jeho ženské projevy, menstruaci, schopnost být těhotná a porodit dítě. Nosné téma víkendu bude vztah matka – dcera, dcera-matka.

Místo: Bonté yoga Chrustenice
Čas: 10. a 11.červen 2023, sobota a neděle, sobota 9.45 – 18.00, neděle 9.45 – 17.30
Cena: 2800,- Kč,  společná cena pro matku s dospívající dcerou  ( 11 – 18 let) je 4000,- Kč.
Podmínky účasti: přihlášení se mailem, úhrada platby

V případě, že bude na semináři větší zájem o vlastní rozestavění, než jsou časové možnosti semináře, bude brán zřetel na časové pořadí přihlášení zájemců o kurz. Díky za pochopení.


6.10.2023 ,,Jsem žena – ženské zdravotní symptomy“

Jednodenní ženský kruh, setkání nad vašimi aktuálními tématy, strastmi a nejistotami ženské duše, vhledy do zdravotních symptomů především v čistě ženských zónách vašeho těla, společné sdílení, napojení se na ženskou sílu a hloubku.

Místo: Loděnice, Ve století
Čas: 6.10.2021, pátek, 9.45 – cca 18.00
Cena: 1700,-Kč
S sebou: voda na pití,  přezůvky
Podmínky účasti : přihlášení se mailem . V mailu uveďte Vaše jméno a příjmení a tel. číslo.


15. a 16.6.2023 Firemní konstelace

,,I ve firmě, ve světě práce, může zavládnout procesy podporující harmonie a rovnováha, atmosféra přátelskosti, radostné tvorby a vlídné spolupráce.“

Máte svou firmu a zdá se, že v ní něco ,,nehraje“? Objevují se jevy, které nepodporují cíl – prosperitu, radostnou spolupráci, proudění financí ?

Anebo stojíte na křižovatce a nevíte, kam dál směřovat, kam investovat?

Konflikty mezi zaměstnanci, neshody ve vedení, ztráty peněz, neuhrazené pohledávky… Mnoho dalšího může být tématem stresů spojených s vedením a chodem firmy, podniku, ale i samostatně výdělečné osoby.

Vhodné též pro zaměstnance, který se ve firmě, kde pracuje, ,,necítí dobře“.

Konstelace je velice výhodný a efektivní způsob, jak se na firemní témata podívat, uvolnit blokády a ,,rozhýbat energii“.

Limitovaný počet účastníků – každý může mít vlastní rozestavění.

Místo: bude upřesněno
Čas: 15. a 16.červen 2023, čtvrtek od 9.45 do 18.00 , pátek  9.45 až 17.00.
Cena:  3000,-

V případě zájmu o účast bez vlastní zakázky je cena 2400,- Kč
Přihlášení se a podmínky účasti   


4. – 6.8.2023 ,,Rodinné a životní konstelace“

Klasické“ konstelace na základní téma – rodina, děti, předkové, partnerské vztahy, peníze, práce, zdraví, vztah k sobě a ke svému životu… 

Při úhradě platby za seminář nejpozději

do 30.června 2023 platí zvýhodněná cena 2700,- Kč, 

pro společně jdoucí partnery 4200,- Kč.

Tyto slevy se netýkají těch, kteří se účastní semináře jako firma.

Místo:  Bonté yoga Chrustenice
Čas: 4. až  6. srpen 2023, pá 16.00 – 20.00, so 9.45 až 18.00, ne 9.45 až 17.30
Cena: 3200,-Kč partnerské páry mají společnou cenu  4600,- Kč
Účastníci přihlášení na  Trénink konstelací 2023/24 mají cenu 2500,- Kč. Adolescenti ( do 18 let) v doprovodu jednoho nebo obou rodičů mají  cenu 1500,- Kč.

V případě, že bude na semináři větší zájem o vlastní rozestavění, než jsou časové možnosti semináře, bude brán zřetel na časové pořadí přihlášení zájemců o kurz. Díky za pochopení.


29.9. – 1.10.2023 ,,Mám se rád/ráda (?).Opravdu ?“

Stalo se to už okřídleným rčením v oblasti osobního rozvoje – ,,je třeba se mít rád/ráda.“ Vlastně je to dokonce nutné a správné, když se chcete rozvíjet. Jsou toho plné knihy osobního růstu a vcelku se s tím dá jen souhlasit. Pokud si o tom pouze čteme, je to docela srozumitelné a lákavé. Jakmile ale začneme zkoušet aplikovat knižní inspiraci do reality, není to až tak schůdné, jak jsme si mysleli a toužili. Čím to? Co nám brání prostě se mít se hezky, být zdraví, mít tolik peněz, kolik toužíme, mít harmonické vztahy, rozvíjet se, cítit se v tom všem pěkně a spokojeně? Jak to, že je to pro nás někdy tak obtížné mít se rádi a být k sobě vlídní, laskaví, přátelští ?

Tento seminář věnujeme sobě a společně uděláme skrze meditace, sdílení a konstelace posun ke zlepšení vztahu k sobě a ke svému životu.

Při úhradě platby za seminář nejpozději

do 6.srpna 2023 platí zvýhodněná cena 2700,- Kč, 

pro společně jdoucí partnery 4200,- Kč.

Tyto slevy se netýkají těch, kteří se účastní semináře jako firma.

Místo: Bonté yoga Chrustenice
Čas: pátek 16.00 až 20.00, sobota 9.45 až 18.00, neděle 9.45 až 17.30
Cena: 3200,-Kč , partnerské páry mají společnou cenu  4800,- Kč
Adolescenti ( do 18 let) v doprovodu jednoho nebo obou rodičů mají  cenu 1500,- Kč.
Podmínky účasti : přihlášení se mailem  – ladka.akvamarin@seznam.cz .


Milí přátelé, lednový Večer s konstelacemi je aktuálně poslední a v 1.pololetí 2023 se další Večery konat nebudou.

Pro vaše individuální zakázky můžete využít jednodenní privátní konstelace, anebo samozřejmě některý z nabízených seminářů, případně ženské kruhy.