Pro absolventy Cyklů konstelací 2012, 2013 ( absolventi všech tehdejších bloků, kteří obdrželi za celý Cyklus certifikát) +  Tréninků 2014/15, 2016/17 , 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2022/23  je připraven program sestávající ze čtyřech bloků plus po dohodě se skupinou lze uspořádat ještě jeden blok s možností procvičení konstelačních dovedností.

Témata:

  1. Téma: ,,Intuice“ 3. – 5.11.2023
  2. Téma: ,,Trpělivost“ 2024konstelace
  3. Téma: ,, Odstup“  2024
  4. Téma : ,,Bůh, vina, trest, odpouštění “ 2024

Po absolvování těchto čtyř bloků  obdrží účastníci certifikát.

Náplní těchto čtyř bloků bude prohloubení uvědomění a vnímání a také konstelačních dovedností, další pokrok navazující na roční TK.

Místa konání – budou upřesněna.

Platí formát pátek 16.00 až 20.00, sobota 9.45 až 18.00, neděle 9.45 až 17.30.

Cena: zvýhodněná cena za dřívější úhradu nejpozději do konce září 2023 –  jednotlivci 13.600,- Kč . Partnerské páry mají společnou cenu 24.000,-Kč. Poté je cena 15.200,- Kč, partnerské páry  30.400,- Kč.

Případní opakující z předchozích běhů mohou absolvovat bloky i jednotlivě za cenu 2600,- Kč.

Pokud si bude chtít doplnit některý z bloků někdo z minulých běhů, tedy ho bude absolvovat poprvé, je cena za účast 3400,- Kč.

Programu se mohou zúčastnit i účastníci TK, kterým chybí ze základního programu max. jeden blok. V takovém případě obdrží certifikát za Nadstavbový program poté, co si chybějící blok ze základního programu doplní.