Pro absolventy Cyklů konstelací 2012, 2013 ( absolventi všech tehdejších bloků, kteří obdrželi za celý Cyklus certifikát) +  Tréninků 2014/15, 2016/17 , 2017/18, 2018/19, 2020/21  je připraven program sestávající ze čtyřech bloků plus po dohodě se skupinou lze uspořádat ještě jeden blok s možností procvičení konstelačních dovedností.

Témata:

  1. Téma: ,,Intuice“ 20. – 22.5.2022
  2. Téma: ,,Trpělivost“ 26.-28.8.2022konstelace
  3. Téma: ,, Odstup“  21. – 23.10.2022
  4. Téma : ,,Bůh, vina, trest, odpouštění “ 27. – 29.1.2023

Po absolvování těchto čtyř bloků  obdrží účastníci certifikát.

Náplní těchto čtyř bloků bude prohloubení uvědomění a vnímání a také konstelačních dovedností, další pokrok navazující na roční TK.

Místa konání – budou upřesněna.

Platí formát pátek 16.00 až 20.00, sobota 9.45 až 18.00, neděle 9.45 až 17.30.

Cena: zvýhodněná cena za dřívější úhradu nejpozději do konce března 2022 –  jednotlivci 12.800,- Kč . Partnerské páry mají společnou cenu 24.000,-Kč. Poté je cena 15.200,- Kč, partnerské páry  30.400,- Kč.

Případní opakující z předchozích běhů mohou absolvovat bloky i jednotlivě za cenu 2400,- Kč.

Pokud si bude chtít doplnit některý z bloků někdo z minulých běhů, tedy ho bude absolvovat poprvé, je cena za účast 3200,- Kč.

Programu se mohou zúčastnit i účastníci TK, kterým chybí ze základního programu max. jeden blok. V takovém případě obdrží certifikát za Nadstavbový program poté, co si chybějící blok ze základního programu doplní.