Rubrika: Konstelační semináře

29.9. – 1.10.2023 ,,Mám se rád/ráda (?).Opravdu ?“

Obsazeno

Stalo se to už okřídleným rčením v oblasti osobního rozvoje – ,,je třeba se mít rád/ráda.“ Vlastně je to dokonce nutné a správné, když se chcete rozvíjet. Jsou toho plné knihy osobního růstu a vcelku se s tím dá jen souhlasit. Pokud si o tom pouze čteme, je to docela srozumitelné a lákavé. Jakmile ale začneme zkoušet aplikovat knižní inspiraci do reality, není to až tak schůdné, jak jsme si mysleli a toužili. Čím to? Co nám brání prostě se mít se hezky, být zdraví, mít tolik peněz, kolik toužíme, mít harmonické vztahy, rozvíjet se, cítit se v tom všem pěkně a spokojeně? Jak to, že je to pro nás někdy tak obtížné mít se rádi a být k sobě vlídní, laskaví, přátelští ?

Tento seminář věnujeme sobě a společně uděláme skrze meditace, sdílení a konstelace posun ke zlepšení vztahu k sobě a ke svému životu.

Místo: Bonté yoga Chrustenice
Čas: pátek 16.00 až 20.00, sobota 9.45 až 18.00, neděle 9.45 až 17.30
Cena: 3500,-Kč , partnerské páry mají společnou cenu  5000,- Kč.

Adolescenti ( do 18 let) v doprovodu jednoho nebo obou rodičů mají  cenu 1600,- Kč.


Podmínky účasti : přihlášení se mailem  – ladka.akvamarin@seznam.cz .


24. – 26.11.2023 ,,Já a mé dětské já“

Ještě několik volných míst na tomto semináři

Seminář hoooodně důležitý pro rodiče, prarodiče a všechny, kdo se starají či učí děti 🙂.

Jsme ve spojení s vnitřním dítětem? A co to vlastně je, být s ním ve spojení ? Jak to poznáme? Je to vůbec potřeba, když jsme přece dávno dospělí?

Ne, není to až tak o tom, vzpomínat a znovu a znovu se vracet do minulosti, znovu a znovu se přehrabovat v odpadkovém koši našich dávných dětských bolestí a trápení.

Ale mohlo by to být o tom, být s naším dětským vnitřním já v kontaktu a dokázat se rozpomenout, naladit se. Pokud máme ve své blízkosti malé děti, ty nejvíce nám ukazují cestu k našemu vnitřnímu dítěti. Pokud nám jejich živost, pohyblivost, neúnavnost, fantazie, nekonečné otázky a zvídavost jaksi ,,lezou na nervy“, je dobré uznat, že někde v sobě ,,problém“ máme my a ne ty malé děti okolo nás.

Naše nepřijaté vnitřní dítě se obvykle ukazuje například přes veliké emoce – hněv, panika, uraženost, strachy. Také postoji jako jsou tendence k závislostem, umanuté lpění na pravidlech, dělání si nároků, bitvy za spravedlnost, nejrůznější alergické reakce, pomstychtivost, sebedestrukce, sebelítost a ukřivděnost, lhostejnost, neschopnost vymezit hranice, zamrznutí v tom být stále ,,hodný“, manipulace bolestí a nemocemi, neschopnost učit se… Tyto postoje se nepříjemně pletou do našich přítomných dospělých situací a vztahů, partnerství i rodičovství a většinou způsobujíí mnoho bolesti v těchto vztazích.

Na tomto semináři nahlédneme na to, jak jsme či nejsme v kontaktu se  svými vnitřním dětským já a jak můžeme být, ač dospělí, hraví, zvídaví, zdraví, se spoustou energie a fantazie…

Tentokrát se budeme na tomto semináři více zaměřovat na naše lpění, nejrůznější závislosti a témata (ne)naplněných potřeb, které se objevují v přítomnosti.

Místo: Loděnice, Ve století
Čas: 24. – 26.listopad 2023, pá 16.00 – 20.00, so 9.45 -18.00, ne 9.45 -17.30
Cena:  3500,-Kč partnerské páry mají společnou cenu  5000,- Kč. Adolescenti ( 15-21 let) v doprovodu jednoho nebo obou rodičů mají  cenu 1600,- Kč.

Při úhradě platby za seminář nejpozději

do 13.října 2023 platí zvýhodněná cena 2900,- Kč, 

Tato sleva se netýká těch, kteří se účastní semináře jako firma.

Přihlášení se a podmínky účasti 


12. – 14.1.2024 ,, Peníze“

Ještě několik volných míst na tomto semináři

Seminář o našich postojích k penězům, o tom, jak o nic smýšlíme a jak k nim přistupujeme, jak s nimi zacházíme. Skrze konstelace budeme uvolňovat blokované toky životní síly, našich zdrojů a výživy našich životů. Témata (bez)moci, svobody, sebeúcty.

Čas: 12. – 14.leden 2024, pátek od 16.00 – 20.00, sobota 9.45 -18 hod, neděle 9.45 – 17.30
Místo: bude upřesněno

Cena:  3400,-Kč partnerské páry mají společnou cenu  5200,- Kč. Adolescenti ( 15-18 let) v doprovodu jednoho nebo obou rodičů mají  cenu 1700,- Kč.

Podmínky účasti : přihlášení se mailem  – ladka.akvamarin@seznam.cz .


9.- 11.2.2024 ,,Přijetí jako klíč“

Přijetí jako klíč k  autentičnosti v našich životech a vztazích. Přijetí jako klíč k přitakání tomu, co v realitě je, jak je.

Přitakání neznamená ztotožnění se  s něčím, co není v souladu např. s našimi hodnotami. Přitakání reprezentuje klidný, vnitřně hluboce smířený postoj, kdy s klidem dokážeme říci:,, Ano. je to tak, jak to je.“

Může se stát, že si ,,myslíme”, že jsme správně ve vztazích a že ti druzí jsou vinní a ,,mají problém”. Mysl má vždy na starost ochránit nás před minulou životní ( emocionální, fyzickou ) bolestí a má strategie, jak to zařídit. Namísto skutečného přijetí, lásky a smíření se sebou a se svým životem žijeme často strategie kladení odporu, vyhýbání, iluzí, popírání. A často teprve závažné až tragické životní události námi otřesou a přinášejí jakousi neoddiskutovatelnost a nezbytnost toho změnit postoj k sobě a k životu.

Na tomto semináři se budeme dívat na naše mechanismy, kterými se bráníme realitě, a tak se následně velmi často ochuzujeme o mnohé krásy a dary života.  Strach z bolestné reality, založený na v paměti uložené bolestné minulosti,  a z toho plynoucí víra, že ,,nemám na to” to ustát, se stala způsobem  odklonění se od své autentičnosti a celistvosti směrem k náhradním životním programům a pseudoživotu.

ilusions

Čas: 9. – 11.únor 2024, pátek od 16.00 – 20.00, sobota 9.45 -18 hod, neděle 9.45 – 17.30
Místo: bude upřesněno
Cena: 3400,-Kč , partnerské páry mají společnou cenu  5200,- Kč.Adolescenti ( do 18 let) v doprovodu jednoho nebo obou rodičů mají  cenu 1700,- Kč.
Podmínky účasti : přihlášení se mailem  – ladka.akvamarin@seznam.cz .

 


8. – 10.3.2024 ,, Mimosmyslové vnímání“

Šestý smysl je často vnímán jako něco ,,mimořádného, nereálného, nadpozemského“. Pro malé dítě, zvláště, do doby, než začne používat slova a mluvenou řeč, je to to naprosto přirozený jazyk. Malé dítě již v nitroděložním životě ,,ví“. Vnímá, cítí, načítá pocity rodičů, rodiny, prostředí, které je okolo něj. Zmatení začíná pak právě přicházet se slovy. Slova se často liší tím, s jakou je spojujeme emocí, že je často používáme ironicky, nepřátelsky, nepravdivě, překrouceně. Dítě cítí rozpor a cítí v sobě zmatek – je postaveno mezi volbu sounáležet s rodičem, anebo samo se sebou a se svým cítěním. Již ve velmi raném dětském věku tak dochází k postupnému popírání a odpojování se od mimosmyslového vnímámí , tj. schopnosti vidět, cítit, vnímat lidi, věci a děje tak, jak jsou.

V dospělosti pak necítíme sebe a své vnitřní vedení, necítíme, jak lidé okolo nás myslí, to, co říkají. Vnímáme pouze strojově, mechanicky, jakoby bez obsahu. Držíme se pouček, definic, pravd autorit, razítek, popisů…

Opětovné spojení se schopností uvědomovat si ( a tedy i začlenit do svého myšlení ) mimosmyslové vnímání je nesmírně obohacující pro prožívání života, sebe, vztahů, tvorby. Je to jazyk naší celistvosti a spojení s Jednotou.

Místo:  bude upřesněno
Čas: 8. až 10.březen 2024, pá 16.00 – 20.00, so 9.45 -18.00, ne 9.45 -17.30
Cena:  3400,-Kč , partnerské páry mají společnou cenu  5200,- Kč

Přihlášení se a podmínky účasti