Aktuality

Plán kurzů 2023_23

11. – 13.11.2022 ,,Hojnost, prosperita, peníze“, konstelace

Seminář pro všechny, kteří mají pocit, že by to mohlo být s jejich financemi, s radostmi a s životními potěšeními, poněkud či hodně lepší…

Velmi aktuální téma v souvislosti s aktuální ekonomickou situací a hrozící krizí. Jak v tom všem zůsta ve spojení s Hojností, udržet osobní integritu a dobře se starat o sebe a svůj reálný život?

Peníze jsou reálným ukazatelem toho, jak jsme na tom s energií života, jak s ní zacházíme, jak jí používáme. S tématem peněz máme v sobě velmi často nesčetné množství nefungujících programů, které nám přivozují reálné problémy v této oblasti. Otázky okolo materiálního zabezpečení našeho reálného života často vnášejí do každodenního fungování příliš mnoho stresu, snahy a bojů, a tak se nemusíme cítit uvolněně a pohodově. Vytváření dluhů, ztráty majetku, okradení, nerovnováha v ,,přítoku“ a ,,odtoku“ peněz, hromadění majetku, lpění na penězích, to vše je obrazem našich strachů a chybných systémů přesvědčení. Také víra v nutnost boje a soupeření s ostatními o zdroje přináší více strachu, než radosti. Zkusme se otevřít novému pohledu na Hojnost, dovolit jí sobě a ponechat možnost všem okolo, ať si jí nacházejí také, tak jak touží…

Do programu na rok 2023 je zařazen nový seminář pro pokročilé v konstelacích – absolventy Tréninků konstelací :

30.3. – 1.4.2023 ,,Ze tmy do světla“

Na tomto semináři pro pokročilé v konstelacích – absolventy základních běhů Tréninků konstelací 2012 – 2022- se budeme společně dívat na ,,temná“ témata a na cestu k jejich ,,prosvětlení“, k cestě do jednoty.

Témata jako tajemství, prokletí, pomsta,trest, různé formy velkého násilí.

Přes všechnu temnotu budeme určitě pracovat jemně. 

____________________________________

Přidána nová rubrika : Příběhy