Rubrika: Metody

Rodinné a životní konstelace

Konstelace je technika která nám umožní vidět celistvý obraz situace v rodinném, pracovním systému, anebo jiném- např. systém těla. Nalézáme nezkreslený , pravdivý a skutečný obraz vztahů a souvislostí.

Historie

Německý terapeut Bert Hellinger vypozoroval mnohé zákonitosti rodinných systémů. Po studiu různých terapeutických směrů v Americe a západní Evropě shrnul všechny tyto své zkušenosti v nové formě terapie, kterou nazval rodinné konstelace.

Pro lepší pochopení si můžeme představit sami sebe jako vrcholek pyramidy. Za námi stojí naši rodiče, za nimi jejich rodiče atd. Špička pyramidy, tedy my jako jednotlivci, je přítomným projevem tohoto mocného vlivu generací. Tento obraz nám může přiblížit, jak velká síla je skryta v rodinném systému.

Zjednodušeně můžeme říci, že působení techniky rodinných konstelací přesahuje hranice individuálních prožitků našeho života, protože odkrývá skrytý, spletitý systém dávných rodinných vazeb a jejich vliv na člověka. Tento vliv jde po časové linii zpět, do událostí minulých generací, které na nás stále působí. Přesto objevování souvislostí není cílem této práce, ale prostředkem k nalezení vlastních voleb v přítomnosti – tady a teď.

Životní konstelace

V konstelační práci probíhá neustálý vývoj, jako  ve všem, co je živé. A tak stále více dochází při této práci  k přesunu od pohledů do minulosti  k novému pojetí – konstelace přítomného života, konstelace  ,,tady a teď”.  Proto je termín Životní konstelace použit jako název této stránky.

Průběh konstelace

Klient si vybere podle pokynů konstelátora  zástupce za příslušníky své rodiny, například za své rodiče a prarodiče, nebo nynější, tj. svého partnera a své děti.

Intuitivně a podle svého vnitřního obrazu si zástupci za jednotlivé postavy sami najdou podle vnitřního pocitu a impulsu své místo v prostoru, kde se konstelace odehrávají. Nechávají na sebe plně působit pocity, které se v souvislosti s konkrétní konstelací objeví.

Takto vzniklá konstelace je obrazem klientova rodinného systému ( také pracovního, tělesného apod.)

Reakce , pocity , chování zástupců vynášejí na povrch další skryté souvislosti v systému.

Tento vhled pomůže k postupnému nastavení nového obrazu, který má osvobozující vliv na klienta, protože dochází k uvolnění zablokovaného toku lásky v systému.

Klient svou ,,zakázku” po celý čas pouze sleduje zvenčí a může prožívat intenzivní pocity, anebo uvědomění v souladu s tím, co se odehrává před jeho očima v kruhu.

I ostatní účastníci semináře, kteří nejsou aktivně do konstelace zapojeni, jsou zpravidla  přivedeni k vlastnímu velkému uvědomění   ,, pouhým” sledováním probíhající konstelace.

Působení konstelace

Klient si často po určité době uvědomí, že se něco v jeho životě změnilo. Může to být za pár týdnů, nebo i měsíců.


Kineziologie One Brain

je velmi jemná a účinná metoda, která s pomocí svalového testu pomáhá uvolnit bloky v harmonické součinnosti obou mozkových hemisfér. Metoda využívá poznatku, že negativní emoce svaly oslabují a naopak. Proto testování svalů poskytuje autentickou zpětnou vazbu o tom, co se děje v těle klienta v souvislosti se stresem .

Uvolnění blokády probíhá přibližně tak, že po nezbytném vyladění klientových svalů před vlastní prací, facilitátor  zjistí konkrétní problém, který je pro klienta prioritní. Poté probíhá vlastní uvolnění emocionálního stresu.

Vše je založeno na zjištění, že naprostá většina našich psychických, vztahových i zdravotních obtíží má kořeny v blokádách vytvořených v raném dětském věku. V období prenatálního života a dětství asi do šesti let jsme mimořádně citliví a vnímaví. Snadno se v tomto věku velmi silně naprogramujeme,  a ač jsme věkem dále, stále  náš mozek vyhodnocuje přítomné situace jako podobné těm ,,kdysi” a tedy je vnímáme jako stresující a ohrožující..

Co se děje v mozku při stresující události? Přepne na režim “přežití”, kdy funguje zlomek mozkové kapacity, kdy nepřemýšlíme a jsme schopni fungovat pouze ve smyslu  ,,Uteč ! Kryj se ! Bojuj ! ” Naše tělo si uchovává ve své paměti všechny okamžiky našeho života. Kdykoliv v dalším životě zaregistrujeme jakoukoliv událost, která se pocitově podobá nějaké stresující, anebo dokonce traumatizující události z dětství, náš ochranný systém v mozku spustí okamžitě opět systém přežití. Událost vnímáme jako stresovou, vnímáme jí očima malého dítěte.

Dyslexie, dysgrafie a všechny další dys… vznikají tímto způsobem, Mozek ve stresu funguje při psaní, čtení, počítání (práci s návodem k použití přístroje, telefonním seznamem atd. atd.) na zlomek kapacity, která by fungovala bez stresu.

Tak vzniká např. strach mluvit na veřejnosti – klasická tréma, strach ze zubaře, ze zkoušek ve škole, z konkurzu na přijetí do zaměstnání, strach z cestování dopravními prostředky, strach obejít se bez cigarety či jiné drogy …. Strach zamčený v našem mozku je důvodem neschopnosti naučit se cizí jazyk, řídit auto, ale také svůj život . Jsme pak plní emocí ze všech  našich ne-schopností a omezení, kterým sami nerozumíme. Nahromaděné emoce ale neslouží našemu tělu. Nejsme v pohodě, často přetížení, nervózní, vybuchujeme, anebo se uzavíráme do deprese. Vznikají alergie, bolesti hlavy, žaludku, nadváha, poruchy imunity….

Použitím této metody můžeme také významně přispět ke zlepšení vztahů s partnery, s dětmi, s rodiči, ale s lidmi v širším okruhu kolem nás. Velmi často ( v podstatě spíš pokaždé)  nejsou naše přítomné vztahové potíže a neshody vytvořené v přítomnosti, ale jsou emočním ,,uvíznutím” v dětském, anebo dospívajícím věku.

S pomocí užití metody Kineziologie  One Brain můžeme přerušit tento bludný kruh neúspěchu. Uvolněním bloků dávného strachu se na psychické úrovni velmi uleví, ustane zátěž i na fyzické rovině a tělo se může vracet do klidu a rovnováhy. Tato metoda neléčí tedy nemoc, ale zabývá se emocionálními podněty, které vedou k disharmonii v těle.

Tvůrci metody:

Daniel Whiteside
Gordon Stokes
Candance Callaway

Více o metodě, jejích tvůrcích a lektorech a facilitátorech, kteří pracují mnoha zemích světa, najdete na www.3in1concepts.us