Rubrika: Pozitivní účinky práce na sobě

Za více než 23 let práce s klienty a studenty jsem viděla a vidím stále jejich pozitivní pokroky v mnoha oblastech:

Bloky ve schopnosti učit se – uvolnění vedlo ke zlepšení ve školních předmětech, v učení se cizím jazykům, řízení auta, schopnosti soustředění, komunikace ( prezentování ) na veřejnosti, odeznění projevů trémy, zlepšení paměťových schopností, uvolnění tvořivosti.

Osobní rozvoj – posílení sebejistoty, zlepšení pocitu ze sebe sama, schopnost odpuštění si a nelpění na dokonalosti, zlepšení vztahu k vlastnímu tělu, schopnost transformovat agresivitu za zdravou asertivitu při zvládání konfliktů. Schopnost zvládat životní výzvy, ukončení různých lží sobě samotnému i okolí. Získání pozitivního pohledu na svět.

Vztahy – zlepšení ve vztazích šlo vždy ruku v ruce se zlepšeným vztahem k sobě, zvýšení sebeúcty vedlo ke změnám ve vztazích, které s ní byly v rozporu. neschopnost mít partnerský vztah se měnila ke schopnosti mít  ho a aktivně spoluvytvářet stabilní vztah.

Zdraví – častý důvod k práci se sebou, zvláště tam, kde medicína vyčerpala své možnosti a symptomy přetrvávaly. Docházelo k odeznění, anebo k výraznému zmírnění symptomů, bolestí, omezení v pohybu.

Mateřství – jedna z nejradostnějších kapitol této práce jsou desítky přirozeně počatých, pohodově donošených a porozených miminek po práci se ženami, které již nevěřily, že se ještě někdy mohou stát matkami.