Životní integrační proces

Životní integrační proces je zcela nová forma konstelační práce. Oproti ,,klasickým“ konstelacím zde nedochází k rozestavění vztahů s druhými lidmi, ale pouze k pohledu na sebe samého.

Jde o pohled na etapy našeho života z pohledu přítomnosti. Klient zde nemá zástupce a prožívá konstelaci sám. Za své životní fáze si vybere tři zástupce.

Postupně se dívá na fázi svého prenatálního života, pak malého dítěte a nakonec na adolescenta. Při této práci nejde o žádnou terapii. Jde jen o to zcela a bez výhrad přijmout postupně tyto své životní fáze, nechat své dětské i dospívající já tam, kde je, a jen zaintegrovat, zvnitřnit,  to, co patří k přítomnému dospělému životu.

Konstelace je statická, všichni zúčastnění mají své určené místo.

V průběhu konstelace dochází postupně k hlubokým vnitřním procesům u klienta a k opuštění nejrůznějších dětských postojů a stavů, které ho dosud oslabovaly a často připravovaly o sebejistotu, sebeúctu.

Klient je po završení procesu velmi posilněný, klidný, zpravidla pociťuje hluboké smíření se sebou i se svým životem.

Rozestavění takovéto konstelace probíhá v rámci tréninku konstelací a na vyžádání na tématických seminářích konstelací. Je vhodné pro účastníky, kteří už mají nějaké zkušenosti s prací na sobě a s konstelacemi.

 

Wilfried Nelles

Proces životní integrace byl vytvořen  autorem  a terapeutem Wilfriedem Nellesem. Využití tohoto procesu nás vede nás přímo k naší podstatě, k hlubokému sebepřijetí.