Kineziologie One Brain

je velmi jemná a účinná metoda, která s pomocí svalového testu pomáhá uvolnit bloky v harmonické součinnosti obou mozkových hemisfér. Metoda využívá poznatku, že negativní emoce svaly oslabují a naopak. Proto testování svalů poskytuje autentickou zpětnou vazbu o tom, co se děje v těle klienta v souvislosti se stresem .

Uvolnění blokády probíhá přibližně tak, že po nezbytném vyladění klientových svalů před vlastní prací, facilitátor  zjistí konkrétní problém, který je pro klienta prioritní. Poté probíhá vlastní uvolnění emocionálního stresu.

Vše je založeno na zjištění, že naprostá většina našich psychických, vztahových i zdravotních obtíží má kořeny v blokádách vytvořených v raném dětském věku. V období prenatálního života a dětství asi do šesti let jsme mimořádně citliví a vnímaví. Snadno se v tomto věku velmi silně naprogramujeme,  a ač jsme věkem dále, stále  náš mozek vyhodnocuje přítomné situace jako podobné těm ,,kdysi” a tedy je vnímáme jako stresující a ohrožující..

Co se děje v mozku při stresující události? Přepne na režim “přežití”, kdy funguje zlomek mozkové kapacity, kdy nepřemýšlíme a jsme schopni fungovat pouze ve smyslu  ,,Uteč ! Kryj se ! Bojuj ! ” Naše tělo si uchovává ve své paměti všechny okamžiky našeho života. Kdykoliv v dalším životě zaregistrujeme jakoukoliv událost, která se pocitově podobá nějaké stresující, anebo dokonce traumatizující události z dětství, náš ochranný systém v mozku spustí okamžitě opět systém přežití. Událost vnímáme jako stresovou, vnímáme jí očima malého dítěte.

Dyslexie, dysgrafie a všechny další dys… vznikají tímto způsobem, Mozek ve stresu funguje při psaní, čtení, počítání (práci s návodem k použití přístroje, telefonním seznamem atd. atd.) na zlomek kapacity, která by fungovala bez stresu.

Tak vzniká např. strach mluvit na veřejnosti – klasická tréma, strach ze zubaře, ze zkoušek ve škole, z konkurzu na přijetí do zaměstnání, strach z cestování dopravními prostředky, strach obejít se bez cigarety či jiné drogy …. Strach zamčený v našem mozku je důvodem neschopnosti naučit se cizí jazyk, řídit auto, ale také svůj život . Jsme pak plní emocí ze všech  našich ne-schopností a omezení, kterým sami nerozumíme. Nahromaděné emoce ale neslouží našemu tělu. Nejsme v pohodě, často přetížení, nervózní, vybuchujeme, anebo se uzavíráme do deprese. Vznikají alergie, bolesti hlavy, žaludku, nadváha, poruchy imunity….

Použitím této metody můžeme také významně přispět ke zlepšení vztahů s partnery, s dětmi, s rodiči, ale s lidmi v širším okruhu kolem nás. Velmi často ( v podstatě spíš pokaždé)  nejsou naše přítomné vztahové potíže a neshody vytvořené v přítomnosti, ale jsou emočním ,,uvíznutím” v dětském, anebo dospívajícím věku.

S pomocí užití metody Kineziologie  One Brain můžeme přerušit tento bludný kruh neúspěchu. Uvolněním bloků dávného strachu se na psychické úrovni velmi uleví, ustane zátěž i na fyzické rovině a tělo se může vracet do klidu a rovnováhy. Tato metoda neléčí tedy nemoc, ale zabývá se emocionálními podněty, které vedou k disharmonii v těle.

Tvůrci metody:

 

 

 

 

 

 

Daniel Whiteside                        Gordon Stokes                   Candace Callaway

Více o metodě, jejích tvůrcích a lektorech a facilitátorech, kteří pracují mnoha zemích světa, najdete na www.3in1concepts.us

 

Pokud chcete absolvovat soukromé sezení a odblokování metodou One Brain a čerpat kvalitní služby, sledujte, zda Váš konzultant (kineziolog či kinezioložka používající metodu One Brain), má dostatečné vzdělání v této oblasti. Pro práci s klienty je třeba dostudovat  do 11. stupně metody One Brain a nadále se průběžně vzdělávat. Jako doklad o absolvování lze předložit certifikáty.