22.3. 2023 Pracovní seminář,,Rovnováha těla“

Jednodenní setkání, procvičování dovedností.

Místo : Jinočany, Emy Destinnové 423
Čas: 22.březen 2023, středa 9.30 až cca 18.00
Cena: 1500,- Kč, opakující 1000,- Kč
Podmínky účasti: přihlášení mailem, absolvování 1.- 2. Řeč těla