Rubrika: Uncategorized

Konstelační trénink 2020/21

V pořadí již  sedmý jednoroční trénink. Tento program je příležitostí k velmi silné proměně sebe sama skrze sebepoznání, zvýšené uvědomění, zesílenou schopnost akceptace věcí života tak, jak jsou.
 
Trénink je určen pro všechny, kteří jsou na cestě hledání – sama sebe, sebejistoty, zlepšení vztahů, nalezení cesty ke zdraví, životní síly, svého životního místa.
 
Jsou zváni hledači, kteří se nebojí podívat se sami do sebe, kteří jsou připraveni na to, že cesta může být velmi objevná, ale ne vždy na první pohled příjemná a pohodlná.
 
Tento Trénink není program terapeutický. Je to program pro ty, kteří mají rádi rovný a poctivý postoj k sobě i k životu, kteří jsou připraveni čelit výzvám. Pro ty, kteří mají dost smyslu pro humor, aby se dokázali zasmát sami sobě. Je to program pro ty, kteří jsou připraveni sdílet sebe, své pocity a myšlenky, ve skupině podobně naladěných a otevřených lidí.
 
Lektorka Laďka Vala-Kovaříková je připravená vás na cestě podporovat, povzbuzovat, předávat své zkušenosti, odpovídat na otázky, pokud odpověď bude znát.
Zkušenosti, které plynou z osobního hlubokého lektorčina poznání toho, co vše život může přinést a co se dá překonat.
A určitě zkušenosti z práce s lidmi, která trvá již od roku 2000. Práce individuální i lektorování mnoha kurzů. Od roku 2001 až 2018 kurzy metody Kineziologie One Brain a od r. 2005 až dosud Rodinné a životní konstelace.
 
Chystaný roční program, zahrnuje šest víkendových a jeden pětidenní blok spojený s pobytem v penzionu v přírodě.

Informace k Tréninku konstelací 2020/21:

Obsah programu :

1.blok  ZÁKLADNÍ SYSTEMICKÉ PRINCIPY“, 2 a půl dne

26.- 28.6.2020, místo konání Loděnice, Ve století

Proběhlo

*

2.blok, ,,POROD,  STUPNĚ VĚDOMÍ V  PRŮBĚHU ŽIVOTA“, 2 a půl dne

28. – 30.8. 2020

Proběhlo

*

3.blok ,,DĚTSKÉ JÁ“,, , 2 a půl dne

Proběhlo 

*

4.blok ,, ADOLESCENCE“,,,ŽIVOTNÍ INTEGRAČNÍ PROCES“, 2 a půl dne,

Proběhlo

*

5.blok ,,PARTNERSKÉ VZTAHY“ , 2 a půl dne,

18. až 20.6.2021, Bonté yoga, Chrustenice

Proběhlo

*

6.blok ,,KONSTELACE TRAUMATU“, 2 a půl dne,

27. – 29.8.2021, penzion Krkavčí hora

Proběhlo

7.blok ,,SYSTEMICKÉ KONSTELACE“ , 2 a půl dne,

1.- 3.10.2021, Bonté yoga, Chrustenice

Proběhlo

*

8.blok ,,SUPERVIZE“, 2 a půl dne,

5. až 7.11.2021, Bonté yoga, Chrustenice

Proběhlo

*

Obsahem bloků bude postupné seznamování se systemickou prací, zákonitostmi platícími v rodinných systémech, možnostmi, které skýtá konstelační způsob práce. Postupně budou ve skupině zpracovávána témata vnitřního dítěte, adolescenta i dospělosti. Každý z účastníků bude mít prostor pro mnoho pohledů na sebe, na svůj původní i přítomný rodinný systém.

K pokročilým vhledům ve druhé polovině bloků budou patřit také konstelace traumatu, konstelace jiných než rodinných systémů, např. konstelace zdravotních symptomů, pracovních systémů, financí.

Účast na celém Tréninku konstelací je pro účastníky příležitostí k velmi silné proměně sebe sama skrze sebepoznání, zvýšené uvědomění, zesílenou schopnost akceptace věcí života tak, jak jsou.

Tento trénink je určen pro všechny, kteří jsou na cestě hledání – sama sebe, sebejistoty, zdraví, životní síly, svého životního místa. Je samozřejmě určen pro všechny, kteří ve své práci pracují s lidmi, kupř. lékaři, terapeuti, personalisté a pro všechny, které zajímá konstelační práce a mají třeba i zájem jí sami provozovat.

Cena celého cyklu je pro jednotlivce 27.000,-Kč. V případě úhrady platby do konce října 2019 je cena 25.000,- Kč.

Pro partnerské páry platí společná cena 46.000,- Kč. V případě úhrady platby do konce října 2019 je cena 42.000,- Kč.

Od data úhrady až do ukončení celého TK mají účastníci zvýhodněnou cenu 2700,- Kč  na další – tematické – semináře konstelací.

Jakožto potvrzení závazné rezervace je třeba uhradit souběžně s přihláškou zálohu 3000,- Kč, bude pak odečtena z celkové ceny.

Cena nezahrnuje náklady na ubytování v průběhu prodlouženého bloku .

Storno podmínky zde

Pokud v průběhu Tréninku z nějakého důvodu nebude moci účastník absolvovat některý blok, na konci běhu neobdrží certifikát. Má pak možnost při dalším běhu po dohodě s lektorem  navštívit svůj chybějící blok, jehož cenu ovšem uhradí . Cena za celý TK je nepřenosná na jiné programy.

Absolventi předchozích šesti běhů Tréninků konstelací se po dohodě mohou zúčastnit jednotlivých bloků tohoto programu, cena jednoho bloku je pro ně v takovém případě 2600,-Kč.

Další informace k průběhu celého Tréninku 2020/21 budou průběžně doplňovány na   na www.akvamarin.cz

Pokud vás možnost zúčastnit se tohoto programu oslovila, rezervujte si místo. V mailu prosím uveďte základní informace o sobě ( věk, povolání, dosavadní zkušenosti s osobním rozvojem) a proč máte zájem o účast na tomto programu.

Těším se na vás a na vaše životní příběhy, Laďka


Milí zájemci o tyto semináře , další se budou konat nejdříve od cca září, až budou vytvořeny mé nové pracovní prostory.

Děkuji za pochopení, těším se na setkání s vámi! Laďka


Nadstavbový program pro pokročilé 2018/19

Pro absolventy Tréninku konstelací navazuje na základní roční kurz  další pokračování – Nadstavbový program – sestávající ze čtyřech třídenních bloků  ( tři celé dny )

1.Téma: ,,Intuice“

2.Téma: ,,Trpělivost“

3.Téma: ,, Odstup“

4.Téma:,, Bůh, vina, trest, odpouštění“

Tyto bloky je možno navštívit jednotlivě, anebo jako celek.

V případě absolvování všech čtyř  bloků obdrží absolventi certifikát.

Náplní těchto čtyř bloků bude prohloubení uvědomění a vnímání a také konstelačních dovedností, další pokrok navazující na roční TK.