3.5.2024 – 10.5.2025 Trénink konstelací

Tento program je příležitostí k velmi silné proměně sebe sama skrze sebepoznání, zvýšené uvědomění, zesílenou schopnost akceptace věcí života tak, jak jsou. Trénink je určen pro všechny, kteří jsou na cestě hledání – sama sebe, sebejistoty, zlepšení vztahů, nalezení cesty ke zdraví, životní síly, svého životního místa. Jsou zváni hledači, kteří se nebojí podívat se sami do sebe, kteří jsou připraveni na to, že cesta může být velmi objevná, ale ne vždy na první pohled příjemná a pohodlná.Tento Trénink není program terapeutický. Je to program pro ty, kteří mají rádi rovný a poctivý postoj k sobě i k životu, kteří jsou připraveni čelit výzvám. Pro ty, kteří mají dost smyslu pro humor, aby se dokázali zasmát sami sobě. Je to program pro ty, kteří jsou připraveni sdílet sebe, své pocity a myšlenky, ve skupině podobně naladěných a otevřených lidí. Lektorka Lada Sofie Kovaříková je připravená vás na cestě podporovat, povzbuzovat, předávat své zkušenosti, odpovídat na otázky, pokud odpověď bude znát. Zkušenosti, které plynou z osobního hlubokého lektorčina poznání toho, co vše život může přinést a co se dá překonat. A určitě zkušenosti z práce s lidmi, která trvá již od roku 2000. Práce individuální i lektorování mnoha kurzů. Od roku 2001 až 2018 kurzy metody Kineziologie One Brain a od r. 2005 až dosud Rodinné a životní konstelace.

Obsahem bloků bude postupné seznamování se systemickou prací, zákonitostmi platícími v rodinných systémech, možnostmi, které skýtá konstelační způsob práce. Postupně budou ve skupině zpracovávána témata vnitřního dítěte, adolescenta i dospělosti. Každý z účastníků bude mít prostor pro mnoho pohledů na sebe, na svůj původní i přítomný rodinný systém.

K pokročilým vhledům ve druhé polovině bloků budou patřit také konstelace traumatu, konstelace jiných než rodinných systémů, např. konstelace zdravotních symptomů, pracovních systémů, financí.

Účast na celém Tréninku konstelací je pro účastníky příležitostí k velmi silné proměně sebe sama skrze sebepoznání, zvýšené uvědomění, zesílenou schopnost akceptace věcí života tak, jak jsou.

Tento trénink je určen pro všechny, kteří jsou na cestě hledání – sama sebe, sebejistoty, zdraví, životní síly, svého životního místa. Je samozřejmě určen pro všechny, kteří ve své práci pracují s lidmi, kupř. lékaři, terapeuti,  personalisté a pro všechny, které zajímá konstelační práce a mají třeba i zájem jí sami provozovat.

Trénink rodinných a životních konstelací v průběhu 2024-25

1.blok  ZÁKLADNÍ SYSTEMICKÉ PRINCIPY“, 3- 5.5.2024, 2 a půl dne, místo – Loděnice, Ve století. Proběhlo

*

2.blok, ,,POROD,  STUPNĚ VĚDOMÍ V  PRŮBĚHU ŽIVOTA“, 2 dny

2. + 3. blok je plánovaný jako spojený 17.- 20.6.2024, pondělí až čtvrtek,

místo : Ve století, Loděnice

3.blok ,,DĚTSKÉ JÁ“, 2 dny

*

4.blok ,, ADOLESCENCE“,,,ŽIVOTNÍ INTEGRAČNÍ PROCES“, 23.- 25.8.2024, 2 a půl dne,

Loděnice, Ve století

*

5.blok ,,PARTNERSKÉ VZTAHY“ , 11. – 13.10.2024, 2 a půl dne

Bonté yoga Chrustenice https://bonteyoga.cz/kontakt/

*

6.blok ,,ŘEČ TĚLA“, 8. – 10.11.2024, 2 a půl dne,

Bonté yoga Chrustenice, https://bonteyoga.cz/kontakt/

7.blok ,,KONSTELACE TRAUMATU“, 10. – 13.1.2025, 2 a půl dne

*

8.blok ,,SYSTEMICKÉ KONSTELACE“ , 21. – 23.4.2025, 2 a půl dne

*

9.blok Závěr TK,,SUPERVIZE“, 8.-10.5.2025, 2 a půl dne

*