Mé postřehy, úvahy, prožívání

Před několika lety jsem psala průběžně jakési glosy související s aktuálními prožitky s klienty, na mých seminářích, ale i zajímavosti z mého pozorování života okolo mě. Pak došlo, jak to tak bývá, k veliké poruše ve fungování webu a mé, pochopitelně nezálohované, glosy se ztratily kdesi v neznámém vzdáleném propadlišti webových dat a souborů ( alespoň si tak nějak prostor, kde mizí soubory, jako propadliště- pohřebiště představuji).

V poslední době cítím jakési nutkání a skoro bych řekla ,,ťukání “ myšlenek odkudsi shůry na mou hlavu, že je třeba zase začít psát, sdílet. Že je prostě na čase. Tím, že se sem s tímto takto otvírám a veřejně oznamuji vůli k písemnému projevu, sama sebe vháním ( ha ha ) do toho, že už jaksi nevycouvám a že si na psaní čas a prostor průběžně najdu. A žádné výmluvy.

A tak chci věřit, a doufám v to, že mé sdílení bude pro někoho inspirací, či příležitostí k zamyšlení, anebo prostě zajímavým čtením.

Tak mi drazí přátelé držte palce :-).