Druhý blok série Život v rovnováze, kde se více zaměříme na vliv stresu na naší schopnost učit se ( dovednostem, vztahům, životu…)

Místo : Emy Destinové 423, Jinočany
Čas: Léto 2023, bude upřesněno, tři dny
Cena: 4200,- Kč, opakující 2100,- Kč
Podmínky účasti: přihlášení mailem, absolvování kurzu Anatomie stresu