Vážení zájemci o kurzy metody Kineziologie One Brain,

stala jsem se lektorem této metody roku 2001, kdy jsem také v říjnu toho roku odučila svůj 1.stupeň. Je to tedy téměř přesně 15 let, která jsem strávila s nespočtem studentů a studentek, z nichž se někteří stali terapeuty – facilitátory, a sami nyní pracují touto metodou ve svých poradnách. A ti ostatní se naučili lépe si rozumět, lépe se sebou zacházet, vnímat své tělo a pracovat se sebou na uvolnění stresu a různých trápení.

Jsem ráda, spokojená a vděčná za ta bohatá setkání a všechnu tu společnou práci.

Život se ale stále mění a já jsem pocítila, že je čas tento životní úsek uzavřít. Dokončila jsem tedy v roce 2016 práci se dvěma posledními skupinami .

Učení metody One Brain opouštím s klidem, láskou a vděčností.

Nadále se hodlám věnovat konstelacím a kromě toho také více svému soukromí, své rodině.

Pokud tedy hledáte někoho, kdo vyučuje kurzy metody One Brain, najdete nabídku lektorů zde http://www.amikus.cz/facilitatory

Přeji vám vše dobré, Laďka Vala-Kovaříková