2023,, Manipulace“

Seminář pro pokročilé v konstelacích.

Manipulace (z latinského výrazu manus, tj. ruka nebo uchopit) je v sociální psychologii a sociologii termín označující snahu o působení na myšlení a chování druhé osoby či více osob. Manipulovat znamená vědomě i nevědomě používat techniky pro manipulaci s druhými lidmi ve prospěch prosazení osobních cílů a přání manipulátora.

Budeme společně procházet různé verze manipulace v mezilidských vztazích . Jak ji rozpoznat? Jak se vymezit?

Místo: bude upřesněno
Čas: 2023,

pátek 16.00 – 20.00, sobota 9.45 – 18.00,  neděle 9.45 do 17.30