29.4.2022 Konstelační trénink 2022/23

Tento program je příležitostí k velmi silné proměně sebe sama skrze sebepoznání, zvýšené uvědomění, zesílenou schopnost akceptace věcí života tak, jak jsou. Trénink je určen pro všechny, kteří jsou na cestě hledání – sama sebe, sebejistoty, zlepšení vztahů, nalezení cesty ke zdraví, životní síly, svého životního místa. Jsou zváni hledači, kteří se nebojí podívat se sami do sebe, kteří jsou připraveni na to, že cesta může být velmi objevná, ale ne vždy na první pohled příjemná a pohodlná.Tento Trénink není program terapeutický. Je to program pro ty, kteří mají rádi rovný a poctivý postoj k sobě i k životu, kteří jsou připraveni čelit výzvám. Pro ty, kteří mají dost smyslu pro humor, aby se dokázali zasmát sami sobě. Je to program pro ty, kteří jsou připraveni sdílet sebe, své pocity a myšlenky, ve skupině podobně naladěných a otevřených lidí. Lektorka Laďka Vala-Kovaříková je připravená vás na cestě podporovat, povzbuzovat, předávat své zkušenosti, odpovídat na otázky, pokud odpověď bude znát. Zkušenosti, které plynou z osobního hlubokého lektorčina poznání toho, co vše život může přinést a co se dá překonat. A určitě zkušenosti z práce s lidmi, která trvá již od roku 2000. Práce individuální i lektorování mnoha kurzů. Od roku 2001 až 2018 kurzy metody Kineziologie One Brain a od r. 2005 až dosud Rodinné a životní konstelace.

Obsahem bloků bude postupné seznamování se systemickou prací, zákonitostmi platícími v rodinných systémech, možnostmi, které skýtá konstelační způsob práce. Postupně budou ve skupině zpracovávána témata vnitřního dítěte, adolescenta i dospělosti. Každý z účastníků bude mít prostor pro mnoho pohledů na sebe, na svůj původní i přítomný rodinný systém.

K pokročilým vhledům ve druhé polovině bloků budou patřit také konstelace traumatu, konstelace jiných než rodinných systémů, např. konstelace zdravotních symptomů, pracovních systémů, financí.

Účast na celém Tréninku konstelací je pro účastníky příležitostí k velmi silné proměně sebe sama skrze sebepoznání, zvýšené uvědomění, zesílenou schopnost akceptace věcí života tak, jak jsou.

Tento trénink je určen pro všechny, kteří jsou na cestě hledání – sama sebe, sebejistoty, zdraví, životní síly, svého životního místa. Je samozřejmě určen pro všechny, kteří ve své práci pracují s lidmi, kupř. lékaři, terapeuti,  personalisté a pro všechny, které zajímá konstelační práce a mají třeba i zájem jí sami provozovat.

Trénink rodinných a životních konstelací v průběhu 2022-23

Další Trénink životních a rodinných konstelací bude otevřen  

v dubnu 2022. Bude sestaven ze  devíti  bloků :

1.blok  ZÁKLADNÍ SYSTEMICKÉ PRINCIPY“, 29.4.- 1.5.2022 , 2 a půl dne, Bonté yoga Chrustenice

*

2.blok, ,,POROD,  STUPNĚ VĚDOMÍ V  PRŮBĚHU ŽIVOTA“, 24. – 26.6.2022, 2 a půl dne, Bonté yoga Chrustenice

*

Proběhlo

3.blok ,,DĚTSKÉ JÁ“,, , 9. – 11.9.2022, 2 a půl dne, Ve století Loděnice

Proběhlo

*

4.blok ,, ADOLESCENCE“,,,ŽIVOTNÍ INTEGRAČNÍ PROCES“, 14 – 16.10.2022, 2 a půl dne, Ve století Loděnice

*

5.blok ,,PARTNERSKÉ VZTAHY“ , 18. – 20.11.2022, 2 a půl dne, Ve století Loděnice

*

6.blok ,,ŘEČ TĚLA“, 20. – 22.1.2023, 2 a půl dne, Ve století Loděnice

cena pro absolventy předchozích běhů – jedotlivci 3200,- Kč, páry 4600,- Kč.

*

7.blok ,,KONSTELACE TRAUMATU“, 24. – 26.2. 2023, 2 a půl dne , Ve století Loděnice

*

8.blok ,,SYSTEMICKÉ KONSTELACE“ , 24. – 26.3. 2 a půl dne, Ve století Loděnice

*

9.blok ,,SUPERVIZE“, 2 a půl dne, 19.- 21.5. 2 a půl dne, bonté yoga Chrustenice

*

Cena celého cyklu je 32.000,- Kč, splatná nejpozději do konce března 2022.

Jako potvrzení přihlášky platí úhrada zálohy 4000,- Kč, bude odečtena z celkové ceny.

Pro partnerské páry platí společná cena 52.000,- Kč ( záloha 8000,- Kč).

Platbu je možné po dohodě rozdělit do dvou částí – 50% do konce března 2022 a zbývajících 50% do 30.června 2022.

Absolventi předchozích pěti běhů  Tréninků konstelací se po dohodě mohou zúčastnit jednotlivých bloků tohoto programu, platí pro ně cena 2500,-Kč / jeden blok.

Pokud vás možnost zúčastnit se tohoto programu oslovila, rezervujte si místo. V mailu uveďte základní  informace o sobě ( věk, povolání, dosavadní zkušenosti s osobním rozvojem) a  proč máte zájem o účast  na tomto programu.

                 Těším se na vás a na vaše životní příběhy, Laďka

V případě zájmu prosím pište na mail: ladka.akvamarin@seznam.cz.

V mailu prosím uveďte základní informace o sobě, o tom, co vás vede k zájmu o účast v programu. Dále prosím uveďte kontaktní údaje, případně i firemní data, pokud se budete chtít zúčastnit jako firma.