Přijetí jako klíč k  autentičnosti v našich životech a vztazích. Přijetí jako klíč k přitakání tomu, co v realitě je, jak je.

Přitakání neznamená ztotožnění se  s něčím, co není v souladu např. s našimi hodnotami. Přitakání reprezentuje klidný, vnitřně hluboce smířený postoj, kdy s klidem dokážeme říci:,, Ano. je to tak, jak to je.“

Může se stát, že si ,,myslíme”, že jsme správně ve vztazích a že ti druzí jsou vinní a ,,mají problém”. Mysl má vždy na starost ochránit nás před minulou životní ( emocionální, fyzickou ) bolestí a má strategie, jak to zařídit. Namísto skutečného přijetí, lásky a smíření se sebou a se svým životem žijeme často strategie kladení odporu, vyhýbání, iluzí, popírání. A často teprve závažné až tragické životní události námi otřesou a přinášejí jakousi neoddiskutovatelnost a nezbytnost toho změnit postoj k sobě a k životu.

Na tomto semináři se budeme dívat na naše mechanismy, kterými se bráníme realitě, a tak se následně velmi často ochuzujeme o mnohé krásy a dary života.  Strach z bolestné reality, založený na v paměti uložené bolestné minulosti,  a z toho plynoucí víra, že ,,nemám na to” to ustát, se stala způsobem  odklonění se od své autentičnosti a celistvosti směrem k náhradním životním programům a pseudoživotu.

ilusions

Při úhradě platby za seminář nejpozději

do 23.prosince 2023 platí zvýhodněná cena 2900,- Kč, 

pro společně jdoucí partnery 4600,- Kč.

Tyto slevy se netýkají těch, kteří se účastní semináře jako firma.

Čas: 9. – 11.únor 2024, pátek od 16.00 – 20.00, sobota 9.45 -18hod, neděle 9.45 – 17.30
Místo: bude upřesněno
Cena: 3500,-Kč , partnerské páry mají společnou cenu  5000,- Kč.

Účastníci přihlášení na  Trénink konstelací 2023/24 mají cenu 2600,- Kč. 
Adolescenti ( do 18 let) v doprovodu jednoho nebo obou rodičů mají  cenu 1600,- Kč.
Podmínky účasti : přihlášení se mailem  – ladka.akvamarin@seznam.cz .