8. – 10.3.2024 ,, Mimosmyslové vnímání“

Šestý smysl je často vnímán jako něco ,,mimořádného, nereálného, nadpozemského“. Pro malé dítě, zvláště, do doby, než začne používat slova a mluvenou řeč, je to to naprosto přirozený jazyk. Malé dítě již v nitroděložním životě ,,ví“. Vnímá, cítí, načítá pocity rodičů, rodiny, prostředí, které je okolo něj. Zmatení začíná pak právě přicházet se slovy. Slova se často liší tím, s jakou je spojujeme emocí, že je často používáme ironicky, nepřátelsky, nepravdivě, překrouceně. Dítě cítí rozpor a cítí v sobě zmatek – je postaveno mezi volbu sounáležet s rodičem, anebo samo se sebou a se svým cítěním. Již ve velmi raném dětském věku tak dochází k postupnému popírání a odpojování se od mimosmyslového vnímámí , tj. schopnosti vidět, cítit, vnímat lidi, věci a děje tak, jak jsou.

V dospělosti pak necítíme sebe a své vnitřní vedení, necítíme, jak lidé okolo nás myslí, to, co říkají. Vnímáme pouze strojově, mechanicky, jakoby bez obsahu. Držíme se pouček, definic, pravd autorit, razítek, popisů…

Opětovné spojení se schopností uvědomovat si ( a tedy i začlenit do svého myšlení ) mimosmyslové vnímání je nesmírně obohacující pro prožívání života, sebe, vztahů, tvorby. Je to jazyk naší celistvosti a spojení s Jednotou.

Při úhradě platby za seminář nejpozději

do 30.ledna 2024 platí zvýhodněná cena 2900,- Kč, 

pro společně jdoucí partnery 4600,- Kč.

Tyto slevy se netýkají těch, kteří se účastní semináře jako firma.

Místo:  bude upřesněno
Čas: 8. až 10.březen 2024, pá 16.00 – 20.00, so 9.45 -18.00, ne 9.45 -17.30
Cena:  3500,-Kč , partnerské páry mají společnou cenu  50000,- Kč

Přihlášení se a podmínky účasti