Velice se omlouvám, ale tento seminář se  v tomto termínu z rodinných důvodů nekoná. seminář bude zařazen do programu v roce 2023.

Děkuji za pochopení, Laďka

Tento seminář nabízí pohled na hlubší souvislosti toho, co se děje s naším tělem, když se objeví symptom nemoci, bolesti, alergie úrazu, omezení. Když se necítíme ve svém těle dobře a nerozumíme, co se děje, dostáváme se do strachu . Strach z bolesti a z omezení jen blokuje návrat těla do rovnováhy a často ozdravný proces ještě zpomaluje. Zvýšené uvědomění a naladění na sebe sama, uvolnění přirozených ( přírodních) regeneračních procesů je cestou k vyléčení a znovunalezení rovnováhy.

Technikou systemických konstelací se můžeme podívat na symptom, který se objevuje na těle, anebo v těle, jako na součást širšího celku. Konstelační vhledy mohou přinést klientovi důležité uvědomění, spojení se s řešením jeho tématu a následně i posílením regeneračních procesů v těle. Naše choroby, bolesti, úrazy, to vše je vnější obraz, který má ve skutečnosti mnohem hlubší rozměry . Nemoc není trest, ani omyl nebes, ale zdroj síly, který nevyužíváme. Naše moudré tělo nám dává navenek vědět, co se sebou a s tělem děláme a co není v souladu s námi samými a se životem.

Součástí semináře je i vysvětlení toho, co která část těla ,,říká“, když se zde objevuje bolest, či nějaký symptom.

Upozornění: Seminář není náhradou za lékařskou péči.

Místo: bude upřesněno
Čas: bude upřesněno , 2023, pá 16.00 až 20.00, so 9.45 až 18.00, ne 9.45 až 17.30
Cena: 3200,-Kč partnerské páry mají společnou cenu  4800,- Kč
Adolescenti (do 18 let) v doprovodu jednoho nebo obou rodičů mají  cenu 1500,- Kč.

V případě, že bude na semináři větší zájem o vlastní rozestavění, než jsou časové možnosti semináře, bude brán zřetel na časové pořadí přihlášení zájemců o kurz. Díky za pochopení.

Přihlášení se a podmínky účasti