Programy pro pokročilé v konstelacích

Nadstavbový program pro pokročilé

Pro absolventy Cyklů konstelací 2012, 2013 ( absolventi všech tehdejších bloků, kteří obdrželi za celý Cyklus certifikát) +  Tréninků 2014/15, 2016/17 , 2017/18  je připraven program sestávající ze čtyřech třídenních bloků  ( tři celé dny ) plus podle zájmu jeden blok s možností procvičení konstelačních dovedností.

Termíny:

8. – 10.2.2019 Nadstavbový program TK , 1.část – ,,Intuice“

5.- 7.4.2019 Nadstavbový program TK, 2.část – ,,Trpělivost“

7.- 9.6.2019 Nadstavbový program TK, 3.část – ,, Odstup“

6.- 8.9.2019 Nadstavbový program TK , 4.část ,,Bůh, vina, trest, odpouštění “

25. – 27.10.2019 Nadstavbový program TK ,, Sebeúcta “

Tyto bloky je možno navštívit jednotlivě, anebo jako celek.

Náplní těchto bloků bude prohloubení uvědomění a vnímání a také konstelačních dovedností, další pokrok navazující na roční TK.