Pozitivní účinky práce na sobě

Za více než 16 let práce s klienty a studenty jsem viděla a vidím jejich pozitivní pokroky v mnoha oblastech:

Bloky ve schopnosti učit se – zlepšení se ve školních předmětech, v učení se cizím jazykům, řízení auta, schopnost soustředění, komunikace ( prezentování) na veřejnosti, odeznění projevů trémy, zlepšení paměťových schopností, uvolněná tvořivost.

Osobní rozvoj – posílení sebejistoty, zlepšení pocitu ze sebe sama, schopnost odpuštění si a nelpění na dokonalosti, zlepšení vztahu k vlastnímu tělu, schopnost vyměnit agresivitu za asertivitu při zvládání konfliktů. Schopnost zvládat životní výzvy, ukončení různých lží sama sobě i okolí. Získání  pozitivního pohledu na svět.

Vztahy – zlepšení ve vztazích šlo vždy ruku v ruce se zlepšeným vztahem k sobě , zvýšení sebeúcty vedlo ke změnám ve vztazích, které s ní byly v rozporu.
 Neschopnost mít partnerský vztah se měnila ke schopnosti  mít a spoluvytvářet stabilní vztah.

Zdraví – častý důvod k práci se sebou, zvláště tam, kde medicína vyčerpala své možnosti a symtomy přetrvávaly. Docházelo k odeznění, anebo výraznému zmírnění symptomů, bolestí, omezení v pohybu. Jedna z nejradostnějších kapitol téhle práce jsou desítky přirozeně počatých, pohodově donošených  a  narozených miminek po práci se ženami, které již nevěřily, že se někdy mohou stát matkami.