Pro absolventy Cyklů konstelací 2012, 2013 ( absolventi všech tehdejších bloků, kteří obdrželi za celý Cyklus certifikát) +  Tréninků 2014/15, 2016/17 , 2017/18  ( pro tento je nový běh od února |2019) je připraven program sestávající ze čtyřech třídenních bloků  ( tři celé dny ) plus jeden blok s možností procvičení konstelačních dovedností.

Termíny:

8. -10.září 2017,           Téma: ,,Intuice“    Proběhlo

3. – 5.listopadu 2017,  Téma: ,,Trpělivost“ Proběhlo

16. – 18.února 2018,     Téma: ,, Odstup“  Proběhlo

6.-8. dubna 2018           Konstelační cvičení Proběhlo

25.- 27.května 2018 ,    Téma ,,Bůh, vina, trest, odpouštění “

Tyto bloky je možno navštívit jednotlivě, anebo jako celek.

Po absolvování všech čtyř bloků ( tj. tematických bloků ) obdrží účastníci certifikát.

Náplní těchto čtyř bloků bude prohloubení uvědomění a vnímání a také konstelačních dovedností, další pokrok navazující na roční TK.

____________________________________________________________

Pro další rozvoj přidán blok :

19. – 21.10.2018  Téma ,, Sebeúcta “