Konstelační trénink 2018/19

Trénink 2018/19

Půjde v pořadí již o šestý jednoroční trénink. Tento program  je příležitostí k velmi silné proměně sebe sama skrze sebepoznání, zvýšené uvědomění, zesílenou schopnost akceptace věcí života tak, jak jsou.

Trénink je určen pro všechny, kteří jsou na cestě hledání – sama sebe, sebejistoty, zdraví, životní síly, svého životního místa. Je samozřejmě určen pro všechny, kteří ve své práci pracují s lidmi,kupř. lékaři, terapeuti,  personalisté.

Zahrnuje šest víkendových a jeden pětidenní blok spojený s pobytem v penzionu v přírodě.

V dalším roce pak na tento základní program navazuje pokračování –

,,Nadstavbový program“ – sestávající ze čtyřech třídenních bloků  ( vždy tři celé dny – pá,so,ne )

Termíny dalšího běhu Tréninku konstelací:

18. – 20.května 2018 – 1.blok ,,ZÁKLADNÍ SYSTEMICKÉ PRINCIPY“

2. – 6.července 2018 – 2.blok, pobyt ,,POROD, DĚTSKÉ JÁ, STUPNĚ VĚDOMÍ

V  PRŮBĚHU ŽIVOTA“

31.srpna – 2.září 2018 – 3.blok ,,ADOLESCENCE“,

,,ŽIVOTNÍ INTEGRAČNÍ PROCES“

9. – 11.listopad 2018  –  4.blok ,,PARTNERSKÉ VZTAHY“

25. – 27.leden 2019  – 5.blok ,,KONSTELACE TRAUMATU“

15.- 17.březen 2019  –  6.blok ,,SYSTEMICKÉ KONSTELACE“

10. – 12.květen 2019 – 7.blok,,,SUPERVIZE“,  slavnostní  závěr programu

Obsahem bloků bude postupné seznamování se systemickou prací, zákonitostmi platícími v rodinných systémech, možnostmi, které skýtá konstelační způsob práce. Postupně budou ve skupině zpracovávána témata vnitřního dítěte, adolescenta i dospělosti. Každý z účastníků bude mít prostor pro mnoho pohledů na sebe, na svůj původní i přítomný rodinný systém.

K pokročilým vhledům ve druhé polovině bloků budou patřit také konstelace traumatu, konstelace jiných než rodinných systémů, např. konstelace zdravotních symptomů, pracovních systémů, financí.

Účast na celém tréninku konstelací je pro účastníky příležitostí k velmi silné proměně sebe sama skrze sebepoznání, zvýšené uvědomění, zesílenou schopnost akceptace věcí života tak, jak jsou.

Tento trénink je určen pro všechny, kteří jsou na cestě hledání – sama sebe, sebejistoty, zdraví, životní síly, svého životního místa.

Je samozřejmě určen pro všechny, kteří ve své práci pracují s lidmi, kupř. lékaři, terapeuti, personalisté a pro všechny, které zajímá konstelační práce a mají třeba i zájem jí sami provozovat.

Cena celého cyklu je 27.000,-Kč, splatná do konce března 2018.

Po dohodě je možnost rozdělení platby na splátky: záloha 2000,- Kč v roce 2017, první část doplatku 14.500,-  s úhradou do konce března 2018 a druhá splátka 11.500,- pak do konce června 2018.

Pro partnerské páry platí společná cena 46.000,- Kč.

Cena nezahrnuje náklady na ubytování v průběhu prodlouženého  bloku .

Absolventi předchozích pěti Tréninků konstelací se po dohodě mohou zúčastnit jednotlivých bloků tohoto běhu ( cena za víkend je 2600,- Kč, za prodl. blok 5200,-Kč).

Doplňující informace:

V průběhu měsíců říjen až prosinec 2017 je jako potvrzení rezervace třeba uhradit zálohu 2000,- Kč ( bude pak odečtena z celkové ceny za Trénink). Úhrada celé zbylé částky je třeba do konce  března 2018. Zálohu je možno stornovat do konce listopadu 2017, poté  je již nevratná.

Pokud v průběhu Tréninku z nějakého důvodu nebude moci účastník absolvovat některý blok, na konci běhu neobdrží certifikát. Má pak možnost při dalším běhu po dohodě s lektorem  navštívit svůj chybějící blok, jehož cenu ovšem uhradí. Cena za celý TK je nepřenosná na jiné programy.