Konstelační trénink 2018/19

Půjde v pořadí již o šestý jednoroční trénink. Tento program  je příležitostí k velmi silné proměně sebe sama skrze sebepoznání, zvýšené uvědomění, zesílenou schopnost akceptace věcí života tak, jak jsou.

Trénink je určen pro všechny, kteří jsou na cestě hledání – sama sebe, sebejistoty, zdraví, životní síly, svého životního místa. Je samozřejmě určen pro všechny, kteří ve své práci pracují s lidmi,kupř. lékaři, terapeuti,  personalisté.

Zahrnuje šest víkendových a jeden pětidenní blok spojený s pobytem v penzionu v přírodě.

Rezervujte si místo včas, pokud máte zájem o účast na tomto Tréninku.

K 10.3.2018 je zde 1 volné místo pro ženu a 4 místa pro muže

Termíny Tréninku konstelací 2018/19:

18. – 20.května 2018 – 1.blok ,,ZÁKLADNÍ SYSTEMICKÉ PRINCIPY“ ( Loděnice, Ve století)

 

2. – 6.července 2018 – 2.blok, pobyt ,,POROD, DĚTSKÉ JÁ, STUPNĚ VĚDOMÍ

V  PRŮBĚHU ŽIVOTA“ ( penzion Myškův mlýn, nedaleko Příbrami )

 

31.srpna – 2.září 2018 – 3.blok ,,ADOLESCENCE“,

,,ŽIVOTNÍ INTEGRAČNÍ PROCES“ ( Lidový dům Nučice)

 

2. – 4.listopad 2018  –  4.blok ,,PARTNERSKÉ VZTAHY“ ( centrum Lorien Nenačovice)

 

25. – 27.leden 2019  – 5.blok ,,KONSTELACE TRAUMATU“ ( centrum Lorien Nenačovice)

 

15.- 17.březen 2019  –  6.blok ,,SYSTEMICKÉ KONSTELACE“( centrum Lorien Nenačovice)

 

10. – 12.květen 2019 – 7.blok  ,,SUPERVIZE“,  slavnostní  závěr programu            ( centrum Lorien Nenačovice)

 

Obsah tohoto základního Tréninku konstelací :

Obsahem bloků bude postupné seznamování se systemickou prací, zákonitostmi platícími v rodinných systémech, možnostmi, které skýtá konstelační způsob práce. Postupně budou ve skupině zpracovávána témata vnitřního dítěte, adolescenta i dospělosti. Každý z účastníků bude mít prostor pro mnoho pohledů na sebe, na svůj původní i přítomný rodinný systém.

K pokročilým vhledům ve druhé polovině bloků budou patřit také konstelace traumatu, konstelace jiných než rodinných systémů, např. konstelace zdravotních symptomů, pracovních systémů, financí.

Účast na celém tréninku konstelací je pro účastníky příležitostí k velmi silné proměně sebe sama skrze sebepoznání, zvýšené uvědomění, zesílenou schopnost akceptace věcí života tak, jak jsou.

Tento trénink je určen pro všechny, kteří jsou na cestě hledání – sama sebe, sebejistoty, zdraví, životní síly, svého životního místa.

Je samozřejmě určen pro všechny, kteří ve své práci pracují s lidmi, kupř. lékaři, terapeuti, personalisté a pro všechny, které zajímá konstelační práce a mají třeba i zájem jí sami provozovat. V případě, že je vaším záměrem provozovat konstelační práci, na tento základní běh navazují další programy –  nadstavbové  .Tyto programy jsou pak rozložené do cca 1 dalšího roku.

Cena celého Tréninku  je 27.000,-Kč, splatná do konce března 2018.

Po dohodě je možnost rozdělení platby na splátky: záloha 2000,- Kč v roce 2017, první část doplatku 14.500,- s úhradou do konce března 2018 a druhá splátka 11.500,- do konce června 2018.

Pro partnerské páry platí zvýhodněná společná cena 46.000,- Kč.

Cena nezahrnuje náklady na ubytování v průběhu prodlouženého  bloku

Absolventi předchozích pěti Tréninků konstelací se po dohodě mohou zúčastnit jednotlivých bloků tohoto běhu ( cena za víkend je 2600,- Kč, za prodl. blok 5200,-Kč).

Pokud v průběhu Tréninku z nějakého důvodu nebude moci účastník absolvovat některý blok, na konci běhu neobdrží certifikát. Má pak možnost při dalším běhu po dohodě s lektorem  navštívit svůj chybějící blok, jehož cenu ovšem uhradí ( cena jednotlivých bloků je uvedena výše). Cena za celý TK je nepřenosná na jiné programy.

Doplňující informace:

Jako potvrzení rezervace třeba uhradit zálohu 2000,- Kč ( bude pak odečtena z celkové ceny za Trénink). Úhrada celé zbylé částky je třeba do konce  března 2018.

________________________________________________________________

V dalším roce pak na tento základní program navazuje pokračování –

,,Nadstavbový program“ – sestávající ze čtyřech třídenních bloků  ( vždy tři celé dny ) + tréninkový blok s procvičováním konstelačních dovedností.