Aktuálně je kapacita volných termínů pro konzultace do Vánoc vyčerpaná, registruji pouze případné náhradníky. Volné termíny jsou na leden 2019. Děkuji za pochopení, Laďka

 

 

Při práci s klienty jsou využívány techniky metody Kineziologie One Brain, Rodinných a životních konstelací, v případě potřeby i práce s léčivou energií  Reiki.

Pracovat lze se všemi věkovými kategoriemi, od malých dětí po seniory. Lze pracovat i s těhotnými ženami.

Příklady témat při práci s klientem:

 • uvolnění stresu
 • osobní problémy, vztah k sobě, nedostatek sebevědomí
 • strachy, úzkosti, deprese, osamělost
 • únava, vyčerpanost, stavy vyhoření, ztráta energie a elánu
 • rodinné vztahy
 • partnerské vztahy, konflikty, rozchod, rozvod
 • neschopnost odpouštět
 • problémy v sexuální oblasti
 • neschopnost otěhotnět
 • těhotenské obtíže ( nevolnosti, stresy, zdravotní komplikace)
 • příprava na porod ( strach z porodu, z bolesti, apod.)
 • výchova a péče o děti
 • provázení sebepoznáním a osobním rozvojem
 • závislosti (cigarety, alkohol, lidé, vztahy, apod.)
 • podpora při zvládání zavedení nových životních návyků ( nekouřit, přestat pít alkohol, zhubnout, vytrvat v učení se něčemu, atd.)
 • traumata a následky nehod a úrazů
 • pracovní problémy
 • finanční problémy
 • problémy s učením, dyslexie, hyperaktivita…
 • odblokování emocionálních příčin způsobujících různá onemocnění
 • alergie, ekzémy, migrény, tělesné symptomy obecně
 • mnoho jiného

Sezení není náhradou za klasickou lékařskou péči. Je nástrojem k uvolnění bloků v mentální a emoční sféře, která má však také dopad na fyzické fungování. Proto takové sezení může být významnou podporou, pokud klient řeší nejrůznější fyzické symptomy.

Kontakt pro objednání:

mail : ladka.akvamarin@seznam.cz

tel.:  606 323 675

Cena sezení do doby 2 hodin je pro 2. pololetí roku 2018 :      1300,- Kč.

Za každou případnou další čtvrthodinu je připočítáváno  :         100,- Kč

Rozestavění individuální konstelace :                                        1500,-Kč

V případě koučinku pro firemní účely jsou jiné cenové podmínky a po dohodě bude fakturováno.

Upozornění: pokud jste se objednali a z nějakého důvodu nemůžete přijít, dejte mi prosím tuto skutečnost včas vědět. Pokud se odhlásíte méně než 24 hodin před plánovanou schůzkou, bude Vám za rezervovaný čas účtováno 1300,- Kč. Děkuji za pochopení.

Upozornění: prosím, přicházejte v dohodnutý čas, dříve se vám nemohu věnovat, protože pracuji s klientem. V mé poradně nemám ,,čekárnu“.

Děkuji za pochopení.

Více informací k podmínkám pro individuální konzultace naleznete zde:

 

Všeobecné obchodní podmínky pro individuální konzultace

Termín návštěvy:

 • Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem mailem, anebo telefonicky.
 • Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje svůj příslušný pracovní čas.

Přeobjednání:

 • Pokud se ze vážných důvodů klient nemůže v dohodnutém termínu na konzultaci dostavit, je třeba o tom poskytovatele služeb telefonicky, sms, anebo mailem, informovat, nejpozději však 24 hodin před zahájením konzultace.
 • Pozdější přeobjednání se již považuje za absenci zákazníka. V takovém případě je brána absence jako čerpaný dohodnutý čas s plnou úhradou za sezení podle platného ceníku.

Prostory:

Prostory provozovny nejsou volně přístupné v libovolnou dobu a v provozovně není čekárna. Z těchto důvodů je možno přijít na dohodnutou konzultaci nejdříve 5 minut před dohodnutým termínem.

Pozdní příchod:

Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude konzultace provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na konzultaci se považuje za absenci zákazníka.

Absence zákazníka:

V případě nepřítomnosti nebo příchodu na konzultaci se zpožděním delším než 15 minut má provozovatel nárok po klientovi požadovat úhradu hodnoty rezervované doby ve výši objednané konzultace, jako náhradu za ušlý zisk.

Konzultace může být odmítnuta v těchto případech:

 • klient se dostaví na konzultaci se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
 • klient se dostaví na konzultaci v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
 • klient se dostaví na konzultaci se závažnými  zdravotními problémy medicínského charakteru
 • klient se dostaví na konzultaci v nevyhovujícím hygienickém stavu
 • pokud se bude klient již při objednávání bude chovat nevhodným ( např. vulgárním, agresivním) způsobem 

Konzultace může být předčasně ukončena, pokud se:

 • během konzultace u klienta objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
 • během konzultace u klienta objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
 • během konzultace u klienta objeví zjevné příznaky závažných zdravotních problémů
 • během konzultace se bude klient přes opakovanou výzvu chovat nevhodným ( např. vulgárním, agresivním) způsobem 

Informovaný souhlas klienta:

Klient  ( v případě dítěte jeho zákonný zástupce) je před první konzultací instruován o průběhu konzultace. Pokud se rozhodne  konzultaci podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

Ceník konzultací

Ceník konzultací je k nahlédnutí na webových stránkách provozovatele.

Konzultace s osobami  do 18 let

S dětmi a mladistvými do 18 let  probíhá konzultace pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti alespoň jednoho ze zákonných zástupců.

V případě práce pro děti do 6 let probíhá konzultace za přítomnosti zákonného zástupce a další osoby ( ideálně druhý zákonný zástupce, anebo člen rodiny starší 18 let), která v průběhu konzultace na dítě dohlíží.

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Klient výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely konzultace poskytl. Pokud klient vysloví souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu, je možné tento souhlas kdykoliv odvolat.