Archiv rubriky: Nadstavbové semináře po Tréninku konstelací

Nadstavbový program pro pokročilé

Pro absolventy Cyklů konstelací 2012 – 2013 ( absolventi všech tehdejších bloků, kteří obdrželi za celý Cyklus certifikát) +  Tréninků 2014/15 a 2016/17 je nyní v nabídce program sestávající ze čtyřech třídenních bloků  ( tři celé dny ) v průběhu září 2017 až květen 2018.

Termíny:

8. -10.září 2017,           Téma: ,,Intuice“

3. – 5.listopadu 2017,  Téma: ,,Trpělivost“

23. -25.února 2018,     Téma: ,, Odstup“

25.- 27.května 2018 ,    Téma ,,Bůh, vina, trest, odpouštění “

 

Tyto bloky je možno navštívit jednotlivě, anebo jako celek.

Po absolvování všech čtyř bloků obdrží účastníci certifikát.

Náplní těchto čtyř bloků bude prohloubení uvědomění a vnímání a také konstelačních dovedností, další pokrok navazující na roční TK.

 

8. – 10.9.2017 Nadstavbový program TK , 1.část – ,,Intuice“

Intuitivní vnímání je schopnost, kterou má každý z nás. Ale ne každý si jí uvědomuje a ne každý, i když její řeč vnímá, se jí řídí. A někdo jí nevěří vůbec a řídí se pouze logickými reakcemi spojenými s minulou životní zkušeností.

Abychom mohli vnímat intuitivně, potřebujeme být plně v přítomném okamžiku, celiství a oproštěni od strachu z minulosti a také strachu o budoucnost.

Tento třídenní program věnujem intenzivnímu očištění od minulých zátěží, které nám brání intuitivně vnímat.

Konstelace

Místo: Nučice, Lidový dům
Čas: 8.-10.září 2017, pátek až neděle, vždy od 9.30 do 18.00, neděle do 17.00
Cena: 3400,- Kč, společná cena pro partners. páry je 5800,-Kč
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2016
S sebou: přezůvky, vodu na pití

3.- 5.11.2017 Nadstavbový program TK, 2.část – ,,Trpělivost“

V tomto konstelačním bloku jde o téma schopnosti klidně sledovat průběh dějů, bez netrpělivosti, s důvěrou ve výsledek, s důvěrou v proces.

Naše výchova, škola, zaměření na výkon v daném čase, naučená představa, že co je rychle, je také správně, a tedy je to ukazatel naší schopnosti a chytrosti, to vše vede k přílišnému tlaku na sebe, na druhé, na životní děje.

Tento nadstavbový blok budeme uvolňovat naší potlačenou důvěru v přirozenost životních dějů, učení, rozvíjení se.

Trpělivost je nezbytnou částí práce s konstelacemi, jakožto technikou.

Je také nezbytná jako součást Přijetí sebe i druhých, a tedy jako součást práce se skupinou či jednotlivcem.

konstelace

Místo: Nučice, Lidový dům
Čas: 3.- 5.listopadu 2017, pátek až neděle, čas pá a so 9.30 až 18.00, ne 9.30 až 17.00
Cena: 3400,- Kč, společná cena pro partners. páry je 5800,-Kč
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2016
S sebou: přezůvky, vodu na pití

23.- 25.2.2018 Nadstavbový program TK, 3.část – ,, Odstup“

,,Odstup neznamená neúčast. Můžete být hluboce zapojení, ale ne zapletení.“   Sadhguru

Konstelace

Místo: Nučice, Lidový dům
Čas: 23.-25.únor 2018, pátek až neděle, vždy od 9.30 do 18.00, neděle do 17.30
Cena: 3400,- Kč, společná cena pro partners. páry je 5800,-Kč
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2016
S sebou: přezůvky, vodu na pití

25.- 27.5.2018 Nadstavbový program TK ,,Bůh, vina, trest, odpouštění “

Tento nadstavbový program věnujeme nejpalčivějším tématům, která nejzávažněji ovlivňují náš soulad se Životem. Strach z Boha, z trestu a vinění se ústí do křečovité neschopnosti odpouštět a to vše je základem velikých bolestí a utrpení v našich životech.

odpouštění1

Místo: Lidový dům Nučice
Čas: 25.- 27.květen 2018, pátek až neděle, vždy od 9.30 do 18.00, neděle do 17.00
Cena: 3400,- Kč, společná cena pro partners. páry je 5800,-Kč
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2016
S sebou: přezůvky, vodu na pití