Archiv rubriky: Nadstavbové semináře po Tréninku konstelací

Nadstavbový program pro pokročilé

Pro absolventy Cyklů konstelací 2012 – 2013 ( absolventi všech tehdejších bloků, kteří obdrželi za celý Cyklus certifikát) +  Tréninků 2014/15 a 2016/17 je nyní v nabídce program sestávající ze čtyřech třídenních bloků  ( tři celé dny ) v průběhu září 2017 až květen 2018.

Termíny:

8. -10.září 2017,           Téma: ,,Intuice“  Proběhlo

3. – 5.listopadu 2017,  Téma: ,,Trpělivost“ Proběhlo

16. – 18.února 2018,     Téma: ,, Odstup“

25.- 27.května 2018 ,    Téma ,,Bůh, vina, trest, odpouštění “

 

Tyto bloky je možno navštívit jednotlivě, anebo jako celek.

Po absolvování všech čtyř bloků obdrží účastníci certifikát.

Náplní těchto čtyř bloků bude prohloubení uvědomění a vnímání a také konstelačních dovedností, další pokrok navazující na roční TK.

____________________________________________________________

Pro další rozvoj přidán blok :

19. – 21.10.2018  Téma ,, Sebeúcta “

 

16.- 18.2.2018 Nadstavbový program TK, 3.část – ,, Odstup“

,,Odstup neznamená neúčast. Můžete být hluboce zapojení, ale ne zapletení.“   Sadhguru

 

Konstelace

Místo: Nučice, Lidový dům
Čas: 16.-18.únor 2018, pátek až neděle, vždy od 9.30 do 18.00, neděle do 17.30
Cena: 3400,- Kč, společná cena pro partners. páry je 5800,-Kč
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2016
S sebou: přezůvky, vodu na pití

25.- 27.5.2018 Nadstavbový program TK ,,Bůh, vina, trest, odpouštění “

Tento nadstavbový program věnujeme nejpalčivějším tématům, která nejzávažněji ovlivňují náš soulad se Životem. Strach z Boha, z trestu a vinění se, to vše  ústí do křečovité neschopnosti odpouštět a  je základem velikých bolestí a utrpení v našich životech.

odpouštění1

Místo: Lidový dům Nučice
Čas: 25.- 27.květen 2018, pátek až neděle, vždy od 9.30 do 18.00, neděle do 17.00
Cena: 3400,- Kč, společná cena pro partners. páry je 5800,-Kč
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2016
S sebou: přezůvky, vodu na pití

19. – 21.10.2018 Nadstavbový program TK ,, Sebeúcta “

Co vše nás může rozkolísat? Co způsobí, že se vzdáme své pravdy, své integrity, své originality, své životní cesty, svého životního poslání?

Co zkroutí naší čestnost, neochvějnost, naší rovnou páteř?

Všichni jsme to někdy zažili, všichni jsme ten odporný pocit z vlastního selhání někde hluboko v sobě zazdili, schovali a nechtěli jsme o něm vůbec vědět.  To ale rozhodně nebylo posilou pro naší sebeúctu. Nová a nová ohnutí, ústupky, kompromisy, které ohrožovaly naší podstatu. Jak žít spokojeně dál? Jak se mít rád? Jak se klidně ráno podívat do zrcadla?

Co by se stalo, kdybychom s tím vším přestali? Kdybychom byli už jen hluboce pravdiví, autentičtí, neumělí ? Ano, chce to odvahu, jistě. Ale stojí to vše minimálně za zvážení, co myslíte?

Místo: Lidový dům Nučice
Čas: 19.- 21.říjen 2018, pátek až neděle, vždy od 9.30 do 18.00, neděle do 17.00
Cena: 3400,- Kč, společná cena pro partners. páry je 5800,-Kč
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2016
S sebou: přezůvky, vodu na pití