Rubrika: Konstelační trénink základní , 2021/22

Konstelační trénink 2021/22

Informace pro ty, kterým to letos nevyšlo a zvažují účast v příštím běhu:

Zahájení 8. až 10.říjen 2021.

Původně byl plánovaný začátek běhu již na květen 2021. V souvislosti s aktuální krizí okolo pandemie je tedy posunutý na říjen 2021.

Půjde v pořadí již o osmý jednoroční trénink. Tento program je příležitostí k velmi silné proměně sebe sama skrze sebepoznání, zvýšené uvědomění, zesílenou schopnost akceptace věcí života tak, jak jsou.

Trénink je určen pro všechny, kteří jsou na cestě hledání – sama sebe, sebejistoty, zlepšení vztahů, nalezení cesty ke zdraví, životní síly, svého životního místa.

Jsou zváni hledači, kteří se nebojí podívat se sami do sebe, kteří jsou připraveni na to, že cesta může být velmi objevná, ale ne vždy na první pohled příjemná a pohodlná.

Tento Trénink není program terapeutický. Je to program pro ty, kteří mají rádi rovný a poctivý postoj k sobě i k životu, kteří jsou připraveni čelit výzvám. Pro ty, kteří mají dost smyslu pro humor, aby se dokázali zasmát sami sobě. Je to program pro ty, kteří jsou připraveni sdílet sebe, své pocity a myšlenky, ve skupině podobně naladěných a otevřených lidí.

Lektorka Laďka Vala-Kovaříková je připravená vás na cestě podporovat, povzbuzovat, předávat své zkušenosti, odpovídat na otázky, pokud odpověď bude znát.

Zkušenosti, které plynou z osobního hlubokého lektorčina poznání toho, co vše život může přinést a co se dá překonat.

A určitě zkušenosti z práce s lidmi, která trvá již od roku 2000. Práce individuální i lektorování mnoha kurzů. Od roku 2001 až 2018 kurzy metody Kineziologie  One Brain a od r. 2005 až dosud Rodinné a životní konstelace.

Chystaný roční program, zahrnuje sedm víkendových a jeden pětidenní blok spojený s pobytem v penzionu v přírodě.

Trénink rodinných a životních konstelací v průběhu 2020-21

Další Trénink životních a rodinných konstelací bude otevřen  v květnu  2021. Bude sestaven ze  osmi bloků, z nichž sedm bude víkendových  ( začátek vždy v pátek odpoledne, sobota  a neděle celý den) a jeden blok bude pětidenní s pobytem se záměrem spojit konstelační práci s příjemným naladěním uprostřed přírody.   

1.  ,,ZÁKLADNÍ SYSTEMICKÉ PRINCIPY“

14. až 16.květen  2021

2. ,,POROD, DĚTSKÉ JÁ, STUPNĚ VĚDOMÍ  V PRŮBĚHU ŽIVOTA“

5. – 9.červenec  2021 ( první dva dny 9.30 -18.30, třetí den 9.30 -13.30, odpoledne volné, čtvrtý den 9.30 – 18.30 a  pátý den 9.30 až 13.30 ), konstelace s pobytem , Myškův Mlýn u Příbrami

 3.  ,ADOLESCENCE“, ,,ŽIVOTNÍ INTEGRAČNÍ PROCES

4.   ,,PARTNERSKÉ VZTAHY“

5. ,,ŘEČ TĚLA“

6. ,,KONSTELACE TRAUMATU“

7. ,,SYSTEMICKÉ KONSTELACE“ –  práce, peníze, zdravotní symptomy  a   jiné

8. ,,SUPERVIZE“, ,,já a klient“, ,,pomáhání“,  

         respekt k procesu  klienta/ respekt k procesům druhých lidí.           

        Slavnostní závěr programu.

Obsahem bloků bude postupné seznamování se systemickou prací, zákonitostmi platícími v rodinných systémech, možnostmi, které skýtá konstelační způsob práce. Postupně budou ve skupině zpracovávána témata vnitřního dítěte, adolescenta i dospělosti. Každý z účastníků bude mít prostor pro mnoho pohledů na sebe, na svůj původní i přítomný rodinný systém.

K pokročilým vhledům ve druhé polovině bloků budou patřit také konstelace traumatu, konstelace jiných než rodinných systémů, např. konstelace zdravotních symptomů, pracovních systémů, financí.

Účast na celém Tréninku konstelací je pro účastníky příležitostí k velmi silné proměně sebe sama skrze sebepoznání, zvýšené uvědomění, zesílenou schopnost akceptace věcí života tak, jak jsou.

Tento trénink je určen pro všechny, kteří jsou na cestě hledání – sama sebe, sebejistoty, zdraví, životní síly, svého životního místa. Je samozřejmě určen pro všechny, kteří ve své práci pracují s lidmi, kupř. lékaři, terapeuti,  personalisté a pro všechny, které zajímá konstelační práce a mají třeba i zájem jí sami provozovat.

Cena celého cyklu je pro jednotlivce 32.000,-Kč.

Pro partnerské páry platí společná cena 52.000,- Kč.

Platbu je možné po dohodě rozdělit do dvou částí – 50% do konce března 2021 a zbývajících 50% do konce června 2021.

Jakožto potvrzení závazné rezervace je třeba uhradit souběžně s přihláškou zálohu 4000,- Kč, bude pak odečtena z celkové ceny.

Cena nezahrnuje náklady na ubytování v průběhu prodlouženého bloku .

Absolventi předchozích šesti běhů  Tréninků konstelací se po dohodě mohou zúčastnit jednotlivých bloků tohoto programu.

Další informace k průběhu celého Tréninku 2021/22 budou průběžně doplňovány.

Pokud vás možnost zúčastnit se tohoto programu oslovila, rezervujte si místo. V mailu prosím uveďte základní  informace o sobě ( věk, povolání, dosavadní zkušenosti s osobním rozvojem) a  proč máte zájem o účast  na tomto programu.

                 Těším se na vás a na vaše životní příběhy, Laďka