Rubrika: Konstelační trénink základní , 2021/22

Konstelační trénink 2021/22

Zahájení 8. až 10.říjen 2021.

V případě opětovného zhoršení epidemické situace ( doufám, že ne ) bude začátek TK přesunutý na 25.březen 2022.

V pořadí již  osmý jednoroční trénink. Tento program je příležitostí k velmi silné proměně sebe sama skrze sebepoznání, zvýšené uvědomění, zesílenou schopnost akceptace věcí života tak, jak jsou. Trénink je určen pro všechny, kteří jsou na cestě hledání – sama sebe, sebejistoty, zlepšení vztahů, nalezení cesty ke zdraví, životní síly, svého životního místa. Jsou zváni hledači, kteří se nebojí podívat se sami do sebe, kteří jsou připraveni na to, že cesta může být velmi objevná, ale ne vždy na první pohled příjemná a pohodlná.Tento Trénink není program terapeutický. Je to program pro ty, kteří mají rádi rovný a poctivý postoj k sobě i k životu, kteří jsou připraveni čelit výzvám. Pro ty, kteří mají dost smyslu pro humor, aby se dokázali zasmát sami sobě. Je to program pro ty, kteří jsou připraveni sdílet sebe, své pocity a myšlenky, ve skupině podobně naladěných a otevřených lidí. Lektorka Laďka Vala-Kovaříková je připravená vás na cestě podporovat, povzbuzovat, předávat své zkušenosti, odpovídat na otázky, pokud odpověď bude znát. Zkušenosti, které plynou z osobního hlubokého lektorčina poznání toho, co vše život může přinést a co se dá překonat. A určitě zkušenosti z práce s lidmi, která trvá již od roku 2000. Práce individuální i lektorování mnoha kurzů. Od roku 2001 až 2018 kurzy metody Kineziologie One Brain a od r. 2005 až dosud Rodinné a životní konstelace.

Obsahem bloků bude postupné seznamování se systemickou prací, zákonitostmi platícími v rodinných systémech, možnostmi, které skýtá konstelační způsob práce. Postupně budou ve skupině zpracovávána témata vnitřního dítěte, adolescenta i dospělosti. Každý z účastníků bude mít prostor pro mnoho pohledů na sebe, na svůj původní i přítomný rodinný systém.

K pokročilým vhledům ve druhé polovině bloků budou patřit také konstelace traumatu, konstelace jiných než rodinných systémů, např. konstelace zdravotních symptomů, pracovních systémů, financí.

Účast na celém Tréninku konstelací je pro účastníky příležitostí k velmi silné proměně sebe sama skrze sebepoznání, zvýšené uvědomění, zesílenou schopnost akceptace věcí života tak, jak jsou.

Tento trénink je určen pro všechny, kteří jsou na cestě hledání – sama sebe, sebejistoty, zdraví, životní síly, svého životního místa. Je samozřejmě určen pro všechny, kteří ve své práci pracují s lidmi, kupř. lékaři, terapeuti,  personalisté a pro všechny, které zajímá konstelační práce a mají třeba i zájem jí sami provozovat.

Trénink rodinných a životních konstelací v průběhu 2021-22

Další Trénink životních a rodinných konstelací bude otevřen  

říjnu 2021. Bude sestaven ze  devíti  bloků :

8.- 10.10.2021

1.blok  ZÁKLADNÍ SYSTEMICKÉ PRINCIPY“, 2 a půl dne

*

19. – 20.11. 2021

2.blok, ,,POROD,  STUPNĚ VĚDOMÍ V  PRŮBĚHU ŽIVOTA“, 2 a půl dne

*

28. – 30.1.2022  

3.blok ,,DĚTSKÉ JÁ“,, , 2 a půl dne

*

4.- 6.3.2022

4.blok ,, ADOLESCENCE“,,,ŽIVOTNÍ INTEGRAČNÍ PROCES“, 2 a půl dne

*

5.blok ,,PARTNERSKÉ VZTAHY“ , 2 a půl dne

*

6.blok ,,ŘEČ TĚLA“

*

7.blok ,,KONSTELACE TRAUMATU“, 2 a půl dne

*

8.blok ,,SYSTEMICKÉ KONSTELACE“ , 2 a půl dne

*

9.blok ,,SUPERVIZE“, 2 a půl dne

*

Cena celého cyklu je 32.000,- Kč, splatná nejpozději do konce září 2021.

Jako potvrzení přihlášky platí úhrada zálohy 3000,- Kč, bude odečtena z celkové ceny.

Pro partnerské páry platí společná cena 52.000,- Kč.

Platbu je možné po dohodě rozdělit do dvou částí – 50% do konce září 2021 a zbývajících 50% do 20.ledna 2022.

V případě úhrady celé částky do konce července 2021 platí pro jednotlivce cena 29.000,- Kč a pro páry 46.000,-Kč.

Absolventi předchozích pěti běhů  Tréninků konstelací se po dohodě mohou zúčastnit jednotlivých bloků tohoto programu.

Další informace k průběhu celého Tréninku 2021/22 budou doplňovány.

Pokud vás možnost zúčastnit se tohoto programu oslovila, rezervujte si místo. V mailu uveďte základní  informace o sobě ( věk, povolání, dosavadní zkušenosti s osobním rozvojem) a  proč máte zájem o účast  na tomto programu.

                 Těším se na vás a na vaše životní příběhy, Laďka

V případě zájmu prosím pište na mail: ladka.akvamarin@seznam.cz.

V mailu prosím uveďte základní informace o sobě, o tom, co vás vede k zájmu o účast v programu. Dále prosím uveďte kontaktní údaje, případně i firemní data, pokud se budete chtít zúčastnit jako firma.