V pořadí již  šestý jednoroční trénink. Tento program  je příležitostí k velmi silné proměně sebe sama skrze sebepoznání, zvýšené uvědomění, zesílenou schopnost akceptace věcí života tak, jak jsou.

Trénink je určen pro všechny, kteří jsou na cestě hledání – sama sebe, sebejistoty, zlepšení vztahů, nalezení cesty ke zdraví, životní síly, svého životního místa. Je samozřejmě určen pro všechny, kteří ve své práci pracují s lidmi,kupř. lékaři, terapeuti,  personalisté.

Zahrnuje šest víkendových a jeden pětidenní blok spojený s pobytem v penzionu v přírodě.

Termíny Tréninku konstelací 2018/19:

18. – 20.května 2018 – 1.blok ,,ZÁKLADNÍ SYSTEMICKÉ PRINCIPY“ ( Chýně, Praha západ) Proběhlo

2. – 6.července 2018 – 2.blok, pobyt ,,POROD, DĚTSKÉ JÁ, STUPNĚ VĚDOMÍ

V  PRŮBĚHU ŽIVOTA“ (  nedaleko Příbrami ) Proběhlo

31.srpna – 2.září 2018 – 3.blok ,,ADOLESCENCE“,

,,ŽIVOTNÍ INTEGRAČNÍ PROCES“ ( Lidový dům Nučice) Proběhlo

2. – 4.listopad 2018  –  4.blok ,,PARTNERSKÉ VZTAHY“ ( centrum Lorien Nenačovice) Proběhlo

25. – 27.leden 2019  – 5.blok ,,KONSTELACE TRAUMATU“ (Chýně, Praha západ) Proběhlo

15.- 17.březen 2019  –  6.blok ,,SYSTEMICKÉ KONSTELACE“(Chýně, Praha západ) Proběhlo

10. – 12.květen 2019 – 7.blok  ,,SUPERVIZE“,  slavnostní  závěr programu (Chýně, Praha západ)

Obsah tohoto základního Tréninku konstelací :

Obsahem bloků bude postupné seznamování se systemickou prací, zákonitostmi platícími v rodinných systémech, možnostmi, které skýtá konstelační způsob práce. Postupně budou ve skupině zpracovávána témata vnitřního dítěte, adolescenta i dospělosti. Každý z účastníků bude mít prostor pro mnoho pohledů na sebe, na svůj původní i přítomný rodinný systém.

K pokročilým vhledům ve druhé polovině bloků budou patřit také konstelace traumatu, konstelace jiných než rodinných systémů, např. konstelace zdravotních symptomů, pracovních systémů, financí.

Účast na celém tréninku konstelací je pro účastníky příležitostí k velmi silné proměně sebe sama skrze sebepoznání, zvýšené uvědomění, zesílenou schopnost akceptace věcí života tak, jak jsou.

Tento trénink je určen pro všechny, kteří jsou na cestě hledání – sama sebe, sebejistoty, zdraví, životní síly, svého životního místa.

Je samozřejmě určen pro všechny, kteří ve své práci pracují s lidmi, kupř. lékaři, terapeuti, personalisté a pro všechny, které zajímá konstelační práce a mají třeba i zájem jí sami provozovat. V případě, že je vaším záměrem provozovat konstelační práci, jsou zde další programy –  nadstavbové po základním Tréninku .Tyto programy jsou pak rozložené do cca 1 dalšího roku.

Absolventi předchozích pěti Tréninků konstelací se po dohodě mohou zúčastnit jednotlivých bloků tohoto běhu ( cena za víkend je 2600,- Kč, za prodl. blok 5200,-Kč).

Pokud v průběhu Tréninku z nějakého důvodu nebude moci účastník absolvovat některý blok, na konci běhu neobdrží certifikát. Má pak možnost při dalším běhu po dohodě s lektorem  navštívit svůj chybějící blok, jehož cenu ovšem uhradí ( cena jednotlivých bloků je uvedena výše). Cena za celý TK je nepřenosná na jiné programy.

________________________________________________________________

V dalším roce pak na tento základní program navazuje pokračování –

,,Nadstavbový program“ – sestávající ze čtyřech třídenních bloků  ( vždy tři celé dny ) + tréninkový blok s procvičováním konstelačních dovedností.