Archiv rubriky: Konstelační trénink 2017/18

Konstelační trénink 2017/18

V pořadí již pátý jednoroční trénink je příležitostí k velmi silné proměně sebe sama skrze sebepoznání, zvýšené uvědomění, zesílenou schopnost akceptace věcí života tak, jak jsou.

Tento program je určen pro všechny, kteří jsou na cestě hledání – sama sebe, sebejistoty, zdraví, životní síly, svého životního místa. Je samozřejmě určen pro všechny, kteří ve své práci pracují s lidmi,kupř. lékaři, terapeuti,  personalisté.

Zahrnuje šest víkendových a jeden pětidenní blok spojený s pobytem v penzionu v přírodě.

 

Termíny:

1.

17.- 19. únor 2017

,,ZÁKLADNÍ SYSTEMICKÉ PRINCIPY“

Místo: Penzion Ve století, Loděnice, Husovo nám.11

Proběhlo

2.

29.březen – 2.duben  ( první dva dny 9.30 -18.00, třetí den 9.30 -13.30, odpoledne volné, čtvrtý den 9.30 – 18.00 a pátý den 9.30 – 13.30 ), konstelace s pobytem-penzion v přírodě poblíž Příbrami

,,POROD, DĚTSKÉ JÁ, STUPNĚ VĚDOMÍ V PRŮBĚHU ŽIVOTA“

Místo: Penzion Myškův Mlýn nedaleko Příbrami

Proběhlo

3.

9.-11.červen 2017

,,ADOLESCENCE“, ,,ŽIVOTNÍ INTEGRAČNÍ PROCES“

Místo: Centrum Lorien Nenačovice

Proběhlo

4.

25. – 27.srpen 2017

,,PARTNERSKÉ VZTAHY“

Místo:  Loděnice, Ve století

Proběhlo

5.

20. – 22.říjen 2017

,,KONSTELACE TRAUMATU“

Místo: Centrum Lorien Nenačovice

Proběhlo

6.

8. – 10.prosinec 2017

,,SYSTEMICKÉ KONSTELACE“

Místo: Centrum Lorien Nenačovice

7.

26. – 28.1. 2018 ,,SUPERVIZE“, slavnostní závěr programu

Penzion Myškův Mlýn

 

Obsahem bloků bude postupné seznamování se systemickou prací, zákonitostmi platícími v rodinných systémech, možnostmi, které skýtá konstelační způsob práce. Postupně budou ve skupině zpracovávána témata vnitřního dítěte, adolescenta i dospělosti. Každý z účastníků bude mít prostor pro mnoho pohledů na sebe, na svůj původní i přítomný rodinný systém.

K pokročilým vhledům ve druhé polovině bloků budou patřit také konstelace traumatu, konstelace jiných než rodinných systémů, např. konstelace zdravotních symptomů, pracovních systémů, financí.

Účast na celém tréninku konstelací je pro účastníky příležitostí k velmi silné proměně sebe sama skrze sebepoznání, zvýšené uvědomění, zesílenou schopnost akceptace věcí života tak, jak jsou.

Tento trénink je určen pro všechny, kteří jsou na cestě hledání – sama sebe, sebejistoty, zdraví, životní síly, svého životního místa. Je samozřejmě určen pro všechny, kteří ve své práci pracují s lidmi, kupř. lékaři, terapeuti, personalisté a pro všechny, které zajímá konstelační práce a mají třeba i zájem jí sami provozovat.

 

Absolventi předchozích čtyř Tréninků konstelací se po dohodě mohou zúčastnit jednotlivých bloků tohoto běhu.

Jeden blok má v tomto případě cenu 2600,- Kč, prodloužený 5200,- Kč.

 

Pokud v průběhu Tréninku z nějakého důvodu nebude moci účastník absolvovat některý blok, na konci běhu neobdrží certifikát. Má pak možnost při dalším běhu po dohodě s lektorem  navštívit svůj chybějící blok, jehož cenu ovšem uhradí ( cena jednotlivých bloků je uvedena výše) . Cena za celý TK je nepřenosná na jiné programy.

 

Nadstavbový program pro pokročilé 2018/19

Pro absolventy Tréninku konstelací navazuje na základní roční kurz  další pokračování – Nadstavbový program – sestávající ze čtyřech třídenních bloků  ( tři celé dny )

Předpokládané termíny: 2. pololetí 2018 – 1.pololetí 2019

1.Téma: ,,Intuice“

2.Téma: ,,Trpělivost“

3.Téma: ,, Odstup“

4.Téma:,, Bůh, vina, trest, odpouštění“

Tyto bloky je možno navštívit jednotlivě, anebo jako celek.

V případě absolvování všech čtyř  bloků obdrží absolventi certifikát.

Náplní těchto čtyř bloků bude prohloubení uvědomění a vnímání a také konstelačních dovedností, další pokrok navazující na roční TK.