Archiv rubriky: Konstelace – večery

Konstelační večery

Kratší večerní bloky jsou v nabídce pro zájemce o seznámení s konstelacemi, ale samozřejmě i pro ty kteří již o ní něco ví a chtějí např. vidět obraz toho, co se děje v jejich rodinném systému, či ve vztahu.

Vždy první středa v měsíci, kromě  srpna.

Vzhledem k časovým možnostem je možné během večera udělat dvě až tři konstelace. Pro intenzivnější práci na sobě doporučuji pak navštívit konstelační seminář.


7.8.2019 Konstelace

Mimořádně zařazeno do nabídky – večerní konstelace na volné téma – rodina, vztah, zdraví, peníze, práce…

Místo: Rudná u Prahy, Obecní dům, učebna 1. patro
Čas: příchod 17.50, konstelace mimořádně 18.00 – 21.30
Cena:
Účast s rozestavěním vlastní konstelace 700,- Kč
Účast bez vlastního rozestavění  350,- Kč
S sebou: voda na pití,  přezůvky
Podmínky účasti : přihlášení se mailem . V mailu uveďte Vaše jméno a příjmení a tel. číslo.


4.9.2019 ,,Schopnost bezpodmínečné lásky jako projev dospělosti“

V průběhu života se pohybujeme od fáze dítěte, pro které je nejdůležitější naplnění jeho potřeb, přes adolescenta, který objevuje prostor svobody a oddělení se od rodičů k pozici dospělého jedince. Dospělý zcela opouští stav primárně zaměřený na dostávání a stává se tím, kdo nyní sám  dává, živí svůj vlastní život a podporuje rozvoj svého nového rodinného systému, partnerského vztahu a rodičovství.

Toto dávání je nutně spojeno se vstupem do svého srdce a s otevřením se bezpodmínečné lásce, ať už k sobě samému, anebo k životu, k druhým lidem, atd. Přestup z pozice od braní k dávání je někdy velmi bolestný a ne vždy je zdařilý a může nám velmi komplikovat naše nejdůležitější vztahy…

Na tomto večeru se budeme dívat na naší dospělou bezpodmínečnou lásku.

Místo: Rudná u Prahy, Obecní dům, učebna 1. patro
Čas: příchod 17.50, konstelace 18.00 – 21.00
Cena:
Účast s rozestavěním vlastní konstelace 700,- Kč
Účast bez vlastního rozestavění  350,- Kč
S sebou: voda na pití,  přezůvky
Podmínky účasti : přihlášení se mailem . V mailu uveďte Vaše jméno a příjmení a tel. číslo.


2.10.2019 Partneři

V partnerství prožíváme důležitá témata našeho života: sexualitu, rodinu, děti, oddanost, podporu, dávání a braní, osobní růst.

Dokud partnerství funguje příjemně a nedochází ke konfliktům a velkým rozporům, jsme spokojeni a příliš vztah neřešíme, dalo by se  říci, spíše ho konzumujeme. Jakmile však přestane být příjemný, obvykle se začneme cítit velmi  zklamaně.

Partneři nám nemohou nahradit to, co nám chybělo v dětství a nemohou nás uchránit od životních těžkostí.

Partneři v nás mohou vyvolat pocity  zklamání, pokud se nenaplňuje to, na co jsme se hodně těšili, na čem hodně lpíme, na čem jsme závislí. Asi lze tušit, že téma zklamání, nenaplněných očekávání a pocity zrady nebudou tak zcela o našem dospělém já, ale mnohem více o dětských nárocích.

Volně navážeme na zářijový večer týkající se bezpodmínečné lásky a fokus nasměřujeme do partnerských vztahů.

0 Partnerska vernost

Místo: Rudná u Prahy, Obecní dům, učebna 1. patro
Čas: příchod 17.50, konstelace 18.00 – 21.00
Cena:
Účast s rozestavěním vlastní konstelace 700,- Kč
Účast bez vlastního rozestavění  350,- Kč
S sebou: voda na pití,  přezůvky
Podmínky účasti : přihlášení se mailem . V mailu uveďte Vaše jméno a příjmení a tel. číslo.


6.11.2019 Hojnost, prosperita, peníze

Peníze jsou reálným ukazatelem toho, jak jsme na tom s energií života, jak s ní zacházíme, jak jí používáme. S tématem peněz máme v sobě velmi často nesčetné množství nefungujících programů, které nám přivozují reálné problémy v této oblasti. Otázky okolo materiálního zabezpečení našeho reálného života často vnášejí do každodenního fungování příliš mnoho stresu, snahy a bojů, a tak se nemusíme cítit uvolněně a pohodově. Vytváření dluhů, ztráty majetku, okradení, nerovnováha v ,,přítoku“ a ,,odtoku“ peněz, hromadění majetku, lpění na penězích, to vše je obrazem našich strachů a chybných systémů přesvědčení. Také víra v nutnost boje a soupeření s ostatními o zdroje přináší více strachu, než radosti. Zkusme se otevřít novému pohledu na Hojnost, dovolit jí sobě a ponechat možnost všem okolo, ať si jí nacházejí také, tak jak touží…

Místo: Rudná u Prahy, Obecní dům, učebna 1. patro
Čas: příchod 17.50, konstelace 18.00 – 21.00
Cena:
Účast s rozestavěním vlastní konstelace 700,- Kč
Účast bez vlastního rozestavění  350,- Kč
S sebou: voda na pití,  přezůvky
Podmínky účasti : přihlášení se mailem . V mailu uveďte Vaše jméno a příjmení a tel. číslo.


4.12.2019 Rodinné konstelace a Vánoce

Tento večer věnujeme konstelacím v souvislosti s rodinnými vztahy. Tyto vztahy jsou pro nás nejcitlivější a často také nejbolestnější téma. Rodiče a děti, rodiče a prarodiče, partneři, sourozenci, předkové… Bude zde příležtost podívat se na to, kde neproudí láska v našich nejdůležitějších vztazích.

Místo: Rudná u Prahy, Obecní dům, učebna 1. patro
Čas: příchod 17.50, konstelace 18.00 – 21.00
Cena:
Účast s rozestavěním vlastní konstelace 700,- Kč
Účast bez vlastního rozestavění  350,- Kč
S sebou: voda na pití,  přezůvky
Podmínky účasti : přihlášení se mailem . V mailu uveďte Vaše jméno a příjmení a tel. číslo.


8.1.2020 Ukončování cyklů a nové začátky

Co máme nechat za sebou a co nového otevřít?

S kým, anebo čím se nám nedaří rozloučit a opustit to?

Kde stagnujeme? Dovolujeme  vstoupit změně do našeho života?

To jsou možná témata tohoto večera.

Místo: Rudná u Prahy, Obecní dům, učebna 1. patro
Čas: příchod 17.50, konstelace 18.00 – 21.00
Cena:
Účast s rozestavěním vlastní konstelace 700,- Kč
Účast bez vlastního rozestavění  350,- Kč
S sebou: voda na pití,  přezůvky
Podmínky účasti : přihlášení se mailem . V mailu uveďte Vaše jméno a příjmení a tel. číslo.