Archiv rubriky: Konstelace – večery Praha

Konstelační večery Praha

Kratší večerní bloky jsou příležitostí pro zájemce o seznámení se s touto technikou i pro ty, kteří již ,,ví“ a chtějí vidět obraz toho, co se právě děje v jejich rodinném systému či vztahu.  Vzhledem k časovým možnostem je možné předvést během večera  dvě až tři konstelace. Pro intenzivnější práci na sobě doporučuji  konstelační seminář .

Upozornění: od září 2017 se Večery konají na Novotného lávce, Muzeum B. Smetany, 1.patro. Také se mírně mění platby za účast – 400,- Kč je vstup bez rozestavění konstelace, 800,- Kč pokud máte své vlastní rozestavění ( zakázku).

Kromě toho přivítám vaše dotazy ke konkrétním vypsaným tématům Večerů. Můžete si je připravit přímo na večerní program, anebo mi je napsat předem do mailu.

6.9.2017 ,,Schopnost bezpodmínečné lásky jako projev dospělosti“

V průběhu života se pohybujeme od fáze dítěte, pro které je nejdůležitější naplnění jeho potřeb, přes adolescenta, který objevuje prostor svobody a oddělení se od rodičů k dospělému jedinci, který zcela opustí pozici primárně zaměřenou na dostávání směrem k dávání, živení svého vlastního života a podpory svého nového rodinného systému, partnerského vztahu. Toto dávání je nutně spojeno se vstupem do svého srdce a s otevřením se bezpodmínečné lásce, ať už k sobě samému, anebo k životu, k druhým lidem, atd. Přestup z pozice od braní k dávání je někdy velmi bolestný a ne vždy je zdařilý a může nám velmi komplikovat naše nejdůležitější vztahy…

Na tomto večeru se budeme dívat na naší dospělou bezpodmínečnou lásku.

Život

Místo: Muzeum B. Smetany, Novotného lávka 201/1, Praha
Čas: příchod 17.50, konstelace 18.00 – 21.00
Cena:
Účast s rozestavěním vlastní konstelace 800,- Kč
Účast bez vlastního rozestavění 400,- Kč
S sebou: voda na pití,  přezůvky
Přihlášení se a podmínky účasti

4.10.2017 Partneři – současní, bývalí

V partnerství hledáme a prožíváme důležitá témata našeho života: sexualitu, rodinu, děti, oddanost, podporu, dávání a braní. Dokud partnerství funguje příjemně a nnedochází ke konfliktům a velkým rozporům, jsme spokojeni a příliš vztah neřešíme. Jakmile však přestane být příjemný, obvykle se začnem cítit velmi  zklamaně.

Partneři nám nemohou nahradit to, co nám chybělo v dětsví a nemohou nás chránit od životních těžkostí. Partneři nám mohou přinést zklamání, pokud se nenaplní to, na co jsme se hodně těšili.

Asi lze tušit, že téma zklamání, nenaplněných očekávání a pocity zrady nebudou tak zcela o našem dospělém já, ale mnohem více o dětských potřebách.

Volně navážeme na zářijový večer týkající se bezpodmínečné lásky a fokus nasměřujeme do partnerských vztahů.

0 Partnerska vernost

Místo: Muzeum B. Smetany, Novotného lávka 201/1, Praha 1
Čas: příchod 17.50, konstelace 18.00 – 21.00
Cena:
Účast s rozestavěním vlastní konstelace 800,- Kč
Účast bez vlastního rozestavění  400,- Kč
S sebou: voda na pití,  přezůvky
Přihlášení se a podmínky účasti 

1.11.2017 Ukončování cyklů, smrt v našich životech, nové začátky

V těchto dnech, kdy si připomínáme naše zemřelé – rodiče, prarodiče, předky, sourozence, je právě čas k cestě dovnitř. Vnímáme- li pokyny přírody, dává nám zprávu- je méně světla a více tmy kolem Tebe, jdi tedy do sebe a ponoř se do svých vnitřních témat.

Listopadový čas je takový a nabízí se nám téma smrti a zrození, ukončení a začátku, destrukce a tvorby.

kruh

Místo: Muzeum B. Smetany, Novotného lávka 201/1, Praha 1
Čas: příchod 17.50, konstelace 18.00 – 21.00
Cena:
Účast s rozestavěním vlastní konstelace 800,- Kč
Účast bez vlastního rozestavění  400,- Kč
S sebou: voda na pití,  přezůvky
Přihlášení se a podmínky účasti 

6.12.2017 A zase jsou tu Vánoce…

Předvánoční čas  je časem chystání na velké rodinné svátky a ne vždy je plný radostného očekávání. Součástí nepohody jsou i obavy z rodinných setkání, jakoby se vynořovala přes rok ukrytá emoční témata našich vztahů.

Tento večer věnujeme tématu Vánoc, rodinným vztahům, rodinným tradicím.

vanocni-strom1

Místo: Muzeum B. Smetany, Novotného lávka 201/1, Praha 1
Čas: příchod 17.50, konstelace 18.00 – 21.00
Cena:
Účast s rozestavěním vlastní konstelace 800,- Kč
Účast bez vlastního rozestavění  400,- Kč
S sebou: voda na pití,  přezůvky
Přihlášení se a podmínky účasti