Archiv autora: <span class="vcard">Akvamarin</span>

Závěr TK 2017/18 Myškův mlýn

Přátelé, díky za společné bytí po celý rok během Tréninku konstelací

S hlubokou vděčností za vše, Laďka


6.6.2017 Já a mé dětské já

Jsme ve spojení s vnitřním dítětem? A co to vlastně je, být s ním ve spojení? Jak to poznáme? Je to vůbec potřeba, když jsme přece dospělí?

Ne, není to až tak o tom, vzpomínat a vracet se do minulosti. Ale o tom, být s naším dětským vnitřním já v kontaktu a dokázat se rozpomenout, naladit se. Pokud máme malé děti, ty nejvíce nám otevírají cestu k našemu vnitřnímu dítěti. Avšak, pokud nám jejichc živost, pohyblivost, neúnavnost, fantazie, nekonečné otázky a zvídavost jaksi ,,lezou na nervy“, je dobré uznat, že někde v sobě ,,problém“ my a ne ty malé děti okolo nás Na tomto večeru s konstelacemi nahlédneme na to, jak jsme v kontaktu se  svými vnitřním dětským já a jak můžeme být, ač dospělí, hraví, zvídaví, se spoustou energie a fantazie…
stastne-dite

Místo: Rudná u Prahy, Obecní dům, učebna 1. patro
Čas: příchod 17.50, konstelace 18.00 – 21.00
Cena:
Účast s rozestavěním vlastní konstelace 700,- Kč
Účast bez vlastního rozestavění  350,- Kč
S sebou: voda na pití,  přezůvky
Podmínky účasti : přihlášení se mailem . V mailu uveďte Vaše jméno a příjmení a tel. číslo.


11.7.2018 Rodinné konstelace -mimořádně zařazený večer

Tento večer je zařazen do programu mimořádně, bude se konat v případě zájmu alespoň 10 osob. Možnost rozestavění konstelace na téma rodinných a partnerských vztahů, děti a rodiče, apod.

Místo: Rudná u Prahy, Obecní dům, učebna 1. patro
Čas: příchod 17.50, konstelace 18.00 – 21.00
Cena:
Účast s rozestavěním vlastní konstelace 700,- Kč
Účast bez vlastního rozestavění  350,- Kč
S sebou: voda na pití,  přezůvky
Podmínky účasti : přihlášení se mailem . V mailu uveďte Vaše jméno a příjmení a tel. číslo.


7.11.2018 Mé tělo, mé symptomy

Konstelační technika nabízí pohled na hlubší souvislosti toho, co se děje s naším tělem, když se objeví symptom nemoci, bolesti, alergie úrazu, omezení. Když se necítíme ve svém těle dobře a nerozumíme,co se děje, dostáváme se do strachu . Strach z bolesti a z omezení jen blokuje návrat těla do rovnováhy a často ozdravný proces ještě zpomaluje. Zvýšené uvědomění a naladění na sebe sama, uvolnění přirozených ( přírodních) regeneračních procesů je cestou k vyléčení a znovunalezení rovnováhy.

Můžeme se tak podívat na symptom, který se objevuje na těle, anebo v těle, jako na součást širšího celku. Konstelační vhledy mohou přinést klientovi důležité uvědomění, spojení se s řešením jeho tématu a následně i posílením regeneračních procesů v těle. Naše choroby, bolesti, úrazy, to vše je vnější obraz, který má ve skutečnosti mnohem hlubší rozměry . Nemoc není trest, ani omyl nebes, ale zdroj síly, který nevyužíváme. Naše moudré tělo nám dává navenek vědět, co se sebou a s tělem děláme a co není v souladu s námi samými a se životem.

Na tomto večeru lze vidět cca tři ukázky v souvislosti s tématem.

,,Velký“ seminář na toto téma bude zařazen do programu na rok 2019, jakožto již několikátý v pořadí od roku  2007  počínaje.

Upozornění: Seminář není náhradou za lékařskou péči.

Místo: Rudná u Prahy, Obecní dům, učebna 1. patro
Čas: příchod 17.50, konstelace 18.00 – 21.00
Cena:
Účast s rozestavěním vlastní konstelace 700,- Kč
Účast bez vlastního rozestavění  350,- Kč
S sebou: voda na pití,  přezůvky
Podmínky účasti : přihlášení se mailem . V mailu uveďte Vaše jméno a příjmení a tel. číslo.


5.12.2018 Rodinné konstelace

Tento večer věnujeme konstelacím v souvislosti s rodinnými vztahy. Tyto vztahy jsou pro nás nejcitlivější a často také nejbolestnější téma. Rodiče a děti, rodiče a prarodiče, partneři, sourozenci, předkové… Bude zde příležtost podívat se na to, kde neproudí láska v našich nejdůležitějších vztazích.

Místo: Rudná u Prahy, Obecní dům, učebna 1. patro
Čas: příchod 17.50, konstelace 18.00 – 21.00
Cena:
Účast s rozestavěním vlastní konstelace 700,- Kč
Účast bez vlastního rozestavění  350,- Kč
S sebou: voda na pití,  přezůvky
Podmínky účasti : přihlášení se mailem . V mailu uveďte Vaše jméno a příjmení a tel. číslo.


Nadstavbový program pro pokročilé

Pro absolventy Cyklů konstelací 2012, 2013 ( absolventi všech tehdejších bloků, kteří obdrželi za celý Cyklus certifikát) +  Tréninků 2014/15, 2016/17 , 2017/18  ( pro tento je nový běh od února |2019) je připraven program sestávající ze čtyřech třídenních bloků  ( tři celé dny ) plus jeden blok s možností procvičení konstelačních dovedností.

Termíny:

8. -10.září 2017,           Téma: ,,Intuice“    Proběhlo

3. – 5.listopadu 2017,  Téma: ,,Trpělivost“ Proběhlo

16. – 18.února 2018,     Téma: ,, Odstup“  Proběhlo

6.-8. dubna 2018           Konstelační cvičení Proběhlo

25.- 27.května 2018 ,    Téma ,,Bůh, vina, trest, odpouštění “

Tyto bloky je možno navštívit jednotlivě, anebo jako celek.

Po absolvování všech čtyř bloků ( tj. tematických bloků ) obdrží účastníci certifikát.

Náplní těchto čtyř bloků bude prohloubení uvědomění a vnímání a také konstelačních dovedností, další pokrok navazující na roční TK.

____________________________________________________________

Pro další rozvoj přidán blok :

19. – 21.10.2018  Téma ,, Sebeúcta “


25.- 27.5.2018 Nadstavbový program TK , 4.část ,,Bůh, vina, trest, odpouštění “

Tento nadstavbový program věnujeme nejpalčivějším tématům, která nejzávažněji ovlivňují náš soulad se Životem.

Strach z Boha, z trestu a vinění se, či urputná potřeba najít a poukázat na viníka, to vše  ústí do křečovité neschopnosti odpouštět a  je základem velikých bolestí a utrpení v našich životech.

odpouštění1

Místo: Lidový dům Nučice
Čas: 25.- 27.květen 2018, pátek od 9.30 do 18.30, sobota 9.00 – 15.00 ( bez pauzy na oběd ),  neděle 9.30 do 18.00
Cena: 3400,- Kč, společná cena pro partners. páry je 5800,-Kč
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2016
S sebou: přezůvky, vodu na pití


19. – 21.10.2018 Nadstavbový program TK ,, Sebeúcta “

Co vše nás může rozkolísat? Co způsobí, že se vzdáme své pravdy, své integrity, své originality, své životní cesty, svého životního poslání?

Co zkroutí naší čestnost, neochvějnost, naší rovnou páteř?

Všichni jsme to někdy zažili, všichni jsme ten odporný pocit z vlastního selhání někde hluboko v sobě zazdili, schovali a nechtěli jsme o něm vůbec vědět.  To ale rozhodně nebylo posilou pro naší sebeúctu. Nová a nová ohnutí, ústupky, kompromisy, které ohrožovaly naší podstatu. Jak žít spokojeně dál? Jak se mít rád? Jak se klidně ráno podívat do zrcadla?

Co by se stalo, kdybychom s tím vším přestali? Kdybychom byli už jen hluboce pravdiví, autentičtí, neumělí ? Ano, chce to odvahu, jistě. Ale stojí to vše minimálně za zvážení, co myslíte?

Místo: Lidový dům Nučice
Čas: 19.- 21.říjen 2018, pátek až neděle, vždy od 9.45 do 18.00, neděle do 17.00
Cena: 3400,- Kč, společná cena pro partners. páry je 5800,-Kč
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2017
S sebou: přezůvky, vodu na pití


Nadstavbový program pro pokročilé 2019

Od února 2019 je zařazen do programu další běh nadstavbových seminářů pro absolventy TK 2012 – 2018

 

Pro absolventy Cyklů konstelací 2012, 2013 ( absolventi všech tehdejších bloků, kteří obdrželi za celý Cyklus certifikát) +  Tréninků 2014/15, 2016/17 , 2017/18  ( pro tento je nový běh od února |2019) je připraven program sestávající ze čtyřech třídenních bloků  ( tři celé dny ) plus po dohodě se skupinou lze uspořádat ještě jeden blok s možností procvičení konstelačních dovedností.

Termíny:

8. -10.únor 2019,           Téma: ,,Intuice“

5. – 7.dubna 2019,         Téma: ,,Trpělivost“

7. – 9.červen 2019,        Téma: ,, Odstup“

6.- 8.září 2019,               Téma ,,Bůh, vina, trest, odpouštění “

Tyto bloky je možno navštívit jednotlivě, anebo jako celek.

Po absolvování všech čtyř bloků  obdrží účastníci certifikát.

Náplní těchto čtyř bloků bude prohloubení uvědomění a vnímání a také konstelačních dovedností, další pokrok navazující na roční TK.

V případě úhrady všech čtyř bloků najednou předem je cena pro jednotlivce 12.600,- Kč, pro společně jdoucí partnerské páry 22.200,- Kč.

 


8. – 10.2.2019 Nadstavbový program TK , 1.část – ,,Intuice“

Intuitivní vnímání je schopnost, kterou má každý z nás. Ale ne každý si jí uvědomuje a ne každý, i když její řeč vnímá, se jí řídí. A někdo jí nevěří vůbec a řídí se pouze logickými reakcemi spojenými s minulou životní zkušeností.

Abychom mohli vnímat intuitivně, potřebujeme být plně v přítomném okamžiku, celiství a oproštěni od strachu z minulosti a také strachu o budoucnost.

Tento třídenní program věnujem intenzivnímu očištění od minulých zátěží, které nám brání intuitivně vnímat.

Místo: bude upřesněno
Čas: 8.-10.únor 2019, pátek až neděle, vždy od 9.45 do 18.00, neděle do 17.00
Cena: 3400,- Kč, společná cena pro partners. páry je 5800,-Kč
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2017
S sebou: přezůvky, vodu na pití


5.- 7.4.2019 Nadstavbový program TK, 2.část – ,,Trpělivost“

V tomto konstelačním bloku jde o téma schopnosti klidně sledovat průběh dějů, bez netrpělivosti, s důvěrou ve výsledek, s důvěrou v proces.

Naše výchova, škola, zaměření na výkon v daném čase, naučená představa, že co je rychle, je také správně, a tedy je to ukazatel naší schopnosti a chytrosti, to vše vede k přílišnému tlaku na sebe, na druhé, na životní děje.

Tento nadstavbový blok budeme uvolňovat naší potlačenou důvěru v přirozenost životních dějů, učení, rozvíjení se.

Trpělivost je nezbytnou částí práce s konstelacemi, jakožto technikou.

Je také nezbytná jako součást Přijetí sebe i druhých, a tedy jako součást práce se skupinou či jednotlivcem.

konstelace

Místo: bude upřesněno
Čas: 5.- 7.duben 2019, pátek až neděle, čas pá a so 9.45 až 18.00, ne 9.30 až 17.00
Cena: 3400,- Kč, společná cena pro partners. páry je 5800,-Kč
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2017
S sebou: přezůvky, vodu na pití


7.- 9.6.2019 Nadstavbový program TK, 3.část – ,, Odstup“

,,Odstup neznamená neúčast. Můžete být hluboce zapojení, ale ne zapletení.“   Sadhguru

KonstelaceTéma je spojeno s tématem – mít sami zdravé hranice.

Pokud však  byly naše hranice během života poraněné, anebo dokonce úplně prolomené a rozvrácené, ztrácíme sebedůvěru a spojení s naším středem. Naše hranice jsou pak buď velmi tvrdé a neprůchodné nebo hranice druhým málo, mlhavě, anebo dokonce téměř vůbec nenastavujeme.

Následkem je buď veliká izolace a ochrana před druhými, vedoucí až k osamělosti, anebo neustálý pocit zraňované oběti a obviňování druhých.

Pokud jsme v pozici  terapeuta, lektora a obecně osoby v pomáhající profesi, je nutné toto téma v sobě zpracovávat, znovu a znovu.  Jinak jen těžko můžeme se zdravým odstupem sledovat proces klienta a zůstat přitom citliví, intuitivní a mít zdravý soucit.

Místo: bude upřesněno
Čas: 7.- 9.červen 2019, pátek až neděle, vždy od 9.45 do 18.00, neděle do 17.00
Cena: 3400,- Kč, společná cena pro partners. páry je 5800,-Kč
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2017/18
S sebou: přezůvky, vodu na pití


6.- 8.9.2019 Nadstavbový program TK , 4.část ,,Bůh, vina, trest, odpouštění “

Tento nadstavbový program věnujeme nejpalčivějším tématům, která nejzávažněji ovlivňují náš soulad se Životem.

Strach z Boha, z trestu a vinění se, či urputná potřeba najít a poukázat na viníka, to vše  ústí do křečovité neschopnosti odpouštět a  je základem velikých bolestí a utrpení v našich životech.

odpouštění1

Místo: bude upřesněno
Čas: 6.- 9.září 2019, pátek od 9.45 do 18.00, sobota 9.45 – 18.00,  neděle 9.45 do 17.00
Cena: 3400,- Kč, společná cena pro partners. páry je 5800,-Kč
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2016
S sebou: přezůvky, vodu na pití


Milá Laďko,
chci Ti ještě jednou moc poděkovat za Tvou jemnocitnou práci. Upřímně se raduju z toho, že se naše cesty protly.. Jak jsem řekla při závěrečném sdílení, velmi mě těší tato cesta (s Tebou) a především, že cítím změny, posuny a přibývající sílu a to je teď nejvíc… S radostí vyhlížím všechno co bude a nemám strach z překážek a nových zkoušek.. Vím, že mne čeká ještě spousta slepých uliček a práce, ale těším se. Jak řekla moje zástupkyně v mé konstelaci:,,Možná jsem zaspala, ale netrápím se, mám radost z probuzení.. “
Chtěla bych si tyto pocity zachovat co nejdéle, i jako „strejčka na horší časy“ 🙂)
Díky!

Únor 2018

___________________

Jedna krásná zpětná vazba po semináři Jsem žena:
..Milá Laďko,
dovol, abych Ti vyjádřila hluboký obdiv k Tvé práci.
Tak trochu mi chybí slova.
Celý ženský kruh obsahující tři generace je pro mě obrovskou vzpruhou a povzbuzením. Obřad přijetí děvčat do kruhu žen byl povznášející.
Každá konstelace posouvala a posunuje moje vnímání různých událostí a reality života.
Děkuji také za moji konstelaci.“

Září 2017

_____________________

Ahoj Laďko,

je to už několik měsíců od doby, kdy jsme se viděli. Čas pomalu plyne, věci se dějí.

Naštěstí mám za sebou několik konstelačních víkendů a skoro celý konstelační trénink. Díky tomu jsem se zamýšlel co mi ukazují.

Výsledek?

Zjistil jsem, že dělám věci podle ostatních a ne podle sebe. A tím se zbytečně stresuju a podle toho to dopadá.

Ani nevím jak Ti vyjádřit svojí vděčnost za práci, kterou děláš. Za to, že jsi mi pomohla otevřít dveře k mojí Duši.

P.

5.6.2017 (upraveno)

______________________________________________________________________________

Zpětná vazba po práci s šestiletou holčičkou na téma obrovské stydlivosti, strachů a vzdávání se v situacích, kde by se měla nějak prezentovat:

Dobrý den, Laďko,

chci Vám jen napsat, že určitě pozorujeme u dcery po sezení zlepšení 🙂 . Kapu bachovky, v srpnu chodila dva týdny ještě do školky a učitelka mi říkala, že je taková nějaká „lepší“. Chodilo tam hodně cizích dětí, první den jsme jely ze školky domů a povídala mi – maminko, já jsem se s těmi dětmi seznámila, vůbec jsem se nestyděla! A jedna perlička – dodala k tomu – ta Laďka, to je kouzelnice! 🙂 Opravdu je vidět pokrok, už v x situacích se chovala jinak, pohodově. Dnes první školní den, taky to zvládla na jedničku, hezky se tam před tabulí všem představila, to je přesně ta situace, kdy bych dřív čekala pláč a stres … Tak jsem moc ráda, že jsou vidět pokroky a ještě jednou velký dík 🙂

Mějte se krásně, L.

říjen 2016

_______________________________________________________________________________

Sdílím krásnou výpověď mladé ženy. Je jasnou zprávou, že nemáme čekat, až se ,,oni ” změní, až ,,oni” něco řeknou, ,,oni” mi něco dají. Nejlépe je začít na tom všem pracovat u sebe. A vztahy se začnou měnit…

Ahoj Ladko,
dějou se po konstelacích věci:) Mám potřebu Ti nasdílet posuny v mé rodině, protože z nich mám radost a ději se i diky Tobě:)
Byla jsem o víkendu na otočku u mámy i za tátou, který pro mě měl dřevo do krbu, přišel nám pomoct soused s nakládáním a táta mu říká: “To je moje dcera Josefína “… Musím říct, že mě to dostalo, s tátou se vidim párkrat do roka, tuhle větu jsem od něj snad nikdy neslyšela… Asi Ti to přijde normálni, ale pro mě to byl malý zázrak, hodně mě to zahřálo. A pak to dovršila máma, povídaly jsme si a ona jen tak mimochodem řekla, že jsem celý táta, že jsem na něho hodně podobná… Tim jak jsou 30 let rozvedení, je to něco, co mi zase přišlo neskutečné, protože to pro mě bylo takove uznání od ní, že on je můj táta:)
Takze konstelace zřejme pracují…


Moc děkuji.

24.9.2014

_______________________________________________________________________

Mila Ladka,
pišem, aby som Ti ešte raz poďakovala za vikendovy seminár Mé tělo, mé symptomy. Bolo to úžasné, doslova a do pismena. Keď si predtým tak nějak spomínala, že víkendové semináre sú niečo úplně iné, než večery s konstelaciami, tak som si nebola evidentne úplně vedoma, nakolko ine. Ale teraz už som. Naozaj hlboka vďaka, bolo to užasné. Slovami nesdelitelné :-).
Prajem krasne dni, M.

17.4.2013

_________________________________________________________________________

Ahoj Laďko,
Chtěla bych Ti poděkovat za středeční konstelace na téma ,,Vnitřní dítě”. Ani jsem netušila, jak moc se mě týká, a hlavně mi to opět pomohlo pochopit hromadu věci a i zlepšit můj vztah k mamce – přestala jsem se trápit jejími starostmi tak, jak to vždycky chtěla, a nechala jsem jí to, že je dospělá a soběstačná. Dneska tu byla po dlouhé době a nebýt středeční konstelace, byla bych teď úplně vyřízená. Ale navzdory všemu jsem klidná, což je příjemně nový pocit po setkání s mamkou . Převedla totiž v průběhu diskuze, kterou sama vyvolala, ale já jsem si v klidu dovolila nesouhlasit, absolutní hystericky výbuch  ať už jí všichni necháme být, že jí hrozně ubližujeme a podobně…Spadla mi čelist, protože jí opravdu nikdo nic špatného nedělal, jen jsem jí řekla že si myslím, že dělá nevýhodný obchod. Prostě jsem si dovolila nesouhlasit a fakt mě překvapily ty silné emoce, které to vyvolalo . Ale během celého výstupu jsem jen viděla, že se vlastně opravdu chová jak malé vztekající se dítě. Dřív  bych měla výčitky, špatný pocit, stres a taky snahu jí vyhovět, aby to bylo mezi námi  dobré, ale dnes jsem cítila jen lítost nad tím, jak to se sebou vlastně musí mít těžké a že je to všechno její problém a ne můj. Dneska jsem se poprvé cítila jako dospělá dcera, za kterou přijeli rodiče, a za to Ti děkuji. Vím, že mám před sebou ještě hromadu práce, ale pokaždé když takhle vidím a cítím takové úžasně změny v mém vnímání, jsem na sebe hrdá a vždycky Ti v duchu děkuju, tak jsem ti to chtěla napsat.
Děkuji  a těším se na další a další takové úžasné zážitky s mýma novýma očima:-)

Z.

_________________________________________________________________________

Ahoj Laďko,

chci Ti moc poděkovat za fotku a vůbec za vše. Hluboce před Tebou smekám. Víš, o čem mluvíš a to s otevřeným srdcem. Obdivuji, jak každého dokážeš vyslechnout a dát najevo svůj pocit.

Najednou mám zájem učit se nové věci a nejsem hysterická. Vidím svět kolem sebe barevně.

Hodně štěstí!    H.

_________________________________________________________________________

Ahoj Laďko,tak s velkou radostí bych Ti chtěla vyřídit pozdrav a poděkování od mojí kamarádky z porodnice. Cca 3 dny po odbloku, který jsi jí na dálku udělala 23.4. (nedostatek plodové vody), si miminko v bříšku sundalo pupečník kolem krku a začalo báječně růst a přibývat, takže k naší velké radosti dnes lékaři po dvoutýdenním zkoumání rozhodli, že pokud nenastanou další komplikace, nebudou Lindu vyndavat předčasně a nechají ji tam přirozeně růst minimálně další 4 týdny i více! Takže díky Tobě se miminko může vyvíjet pěkně u maminky v bříšku:-)  šťastná maminka Ti na dálku mooooc děkuje a obě Ti přejeme krásné jaro plné pestrých zážitků!Měj se krásně! O.

___________________________________________________________________________________

Ahoj Laďko,

chtěla bych Ti vyjádřit velký dík! Od doby, kdy jsem u Tebe byla poprvé, až do dneška, mám pocit, že jsou to skoro dvě rozdílné ženy, co u Tebe byly. A žasnu a zároveň mám velký respekt před prací, kterou děláš. Je neuvěřitelné, jak moc jsi mi pomohla, zažívám úplně jinou kvalitu života, jsem schopna vidět lidi kolem sebe úplně jinou optikou a jsem vnitřně uspořádaná a šťastná, sama se sebou, úplně vnitřně v pořádku. Pro někoho to může být samozřejmost, pro mě v žádném případě. Znala jsem pocity, které byly strašně rozhárané, sžíraly mě a neměla jsem stání. Dnes jsou pryč! Jsem moc ráda, že jsem Tě potkala. Ještě jednou děkuji. K.

___________________________________________________________________________________

Laďko, posílám můj příběh:

.

Můj strach z řízení auta byl ohromný. Udělala jsem si řidičák a pak jsem 10 let neřídila. A pak to přišlo: manžel mi koupil ojeté autíčko a byl i ochoten mi dělat instruktora, abych se naučila znovu řídit. Nemohl ale pochopit ,jak moc to
bylo pro mě těžké: podlamovala se mi kolena a dělalo se mi špatně od žaludku jen při zmínce o řízení, běhala jsem na záchod několikrát před jízdou a po jízdě jsem se vypotácela z auta v slzách, s velkými bolestmi zad. Propukala jsem v
pláč jak při jízdě, tak i po jízdě.

Když mi známá dala kontakt na Laďku, nevěděla jsem o co jde, ale byla jsem ochotná zkusit cokoliv, co by mi mohlo
pomoct. Při individálním “odblokování” jsme přišly na to, že můj strach souvisí s něčím z dětství, co jsem si ale nepamatovala, protože jsem byla malá (15 měsíců). Přesto jsme s tím pracovaly a světe div se: po této jedné schůzce jsem se vrátila domů a prostě jsem sedla za volant a prostě jela! Neříkám, že jsem vůbec neměla strach, ale zbyl už jen takový ten normální strach začátečníka.

Během dalších týdnů a měsíců se to ještě zlepšovalo. Dnes dokonce jezdím autem několikrát týdně po Praze a o víkendech na chatu. Za to, že jsem dnes díky autu svobodnější a nezávislejší vděčím manželovi, který mi dal tu příležitost a Laďce, která mě zbavila strachu a ukázala mi, že to jde i v pohodě. Když je hezké počasí a malý provoz, tak bych si troufla říct, že mě řízení i baví. To je velká změna!

PS Později jsem si zjistila, co se to v mém dětství stalo: maminka čekala brášku a během těhotenství omdlévala a nechávala mě takto vlastně samotnou a vyděšenou s pocitem: “Já to tady sama nezvládnu!” a přesně takhle jsem se pak v dospělosti cítila v autě. Dnes už je to pryč.P.

____________________________________________________________________________________________

Dobrý den paní Laďko,

ještě jednou moc děkuji za dnešní konzultaci. Domů jsem jela v klidu a cítím se skvěle.

Už se těším na další návštěvu u Vás a doufám, že se něco v mém životě změní k lepšímu ….

Přeji hezký večer a ještě jednou moc děkuji, Katka K.

červenec 2011

____________________________________________________________________________________________

.

Milá Laďko,

ráda bych Ti ještě jednou poděkovala za velmi přínosný víkend strávený na minulých konstelacích. I když se toho asi spousta děje na jiných úrovních, sem tam nějaký ten záblesk uvědomění se též dostaví .

Děkuju Ti. Katka

červenec 2011

____________________________________________________________________________________________

.

Ahoj Ladi,
moc děkuji za odblok, který jsem u Tebe prodělala před měsícem.
Když si vzpomenu jak jsem tam seděla a jen brečela….
Dcera je měsíc po operaci a já po tom odblokování  zvládám veškerou péči o ni s přehledem a bez výčitek a pocitu viny, cože se to tomu děťátku stalo…
Ladi, píšu jen abych ti poděkovala, protože za ten měsíc jsem si na Tebe vzpomněla mockrát.
Děkuji Lída K.

říjen 2010

Laďka :,,Co Ti dala práce na sobě?”

Paní G., 36let:

Do svých 36let jsem žila v přesvědčení, že zůstanu v manželství bezdětná,protože jsem měla z dětí panickou hrůzu. Biologické hodiny jsem nikdy nepocítila a mateřské pocity mi byly cizí. To vše mě přesvědčovalo o tom, že moje cesta bude jiná, než u většiny žen. Ale díky hezkému vztahu s mým mužem jsem si začala uvědomovat, že to možná není úplně správné rozhodnutí. Jen jsem nemohla překonat ten blok v sobě. Začala jsem na sobě pracovat a hledat příčinu mého strachu a znechucení. Když jsem se dozvěděla o metodě One Brain, chvíli trvalo, než jsem se odhodlala ke konzultaci.

Nyní je to už rok a půl, co se snažím díky One Brain a Tobě Laďko  pochopit svoje já a přijmout ho takové, jaké je. Odlupuji jednu vrstvu obav a různě pokroucených přesvědčení za druhou. Občas to dost bolí a ne vždy je to příjemné.

Ale výsledek stojí za to. Změny cítím na sobě i na svém okolí, v mé rodině, u přátel. A za měsíc se mi narodí můj první syn.

Paní O., 51 let

Metoda One brain mě byla před 4 lety neznámá, a kdyby mi ji nedoporučila dětská psychiatrička a kdybys nevypadala ” normálně” jako normální máma, manželka, resp. ženská, asi bych se k tomu také nedokopala, bála bych se zneužití a manipulace.

Je to velmi dobrodružná cesta, člověk poznává sám sebe a svoje možnosti, někdy to bolí, ale pak ten výsledek něco napraví. Na druhé straně nelze dogmaticky tvrdit, že jedině tato léčebná metoda je nejlepší a že se vždycky dostaví ten nejlepší výsledek. Je vidět na všech těch seminářích, že záleží na lidském software i hardware, jak si konkrétní osoba vybere svoji cestu a co z toho si vyvodí a vezme. Tak to vidím já. Na těch seminářích je to vidět, jak každý kombinuje a postupuje individuálně podle svého života, svých časových i finančních možností. Totéž bylo s Reiki. Také jsem se toho bála. Teprve po nějaké době mě napadlo, že právě v tuhle dobu tím musíme projít. Tak to teď v únoru bude rok, co máme s mým dospívajícím  synem i Reiki II.

Mění se dost věcí – v první řadě se člověk ze ztrápené oběti, cloumané okolnostmi, mění  v osobnost se svojí odpovědností, ale i sebeúctou atd. Tenhle pohled na sama sebe mění i náhled na okolí a zpětně okolí  na člověka.

Pan L., 42 let

Co mi dala práce na sobě ?

Dala mi možnost konečně něco změnit.

Zjistil jsem, že každá deprese, každá ne-moc má svou příčinu a dá se uvolnit.

Každá práce s metodou One Brain je vzrušujícím dobrodružstvím.

Mám nyní svobodnou volbu pokračovat ve vyjetých kolejích, nebo se víc věnovat sobě a svým blízkým.

Možnost si vybrat- narážet slepě na svoje bolesti, nebo si zjemnit život.

A funguje to.