Archiv autora: <span class="vcard">Akvamarin</span>

5.12.2018 Rodinné konstelace

Tento večer věnujeme konstelacím v souvislosti s rodinnými vztahy. Tyto vztahy jsou pro nás nejcitlivější a často také nejbolestnější téma. Rodiče a děti, rodiče a prarodiče, partneři, sourozenci, předkové… Bude zde příležtost podívat se na to, kde neproudí láska v našich nejdůležitějších vztazích.

Místo: Rudná u Prahy, Obecní dům, učebna 1. patro
Čas: příchod 17.50, konstelace 18.00 – 21.00
Cena:
Účast s rozestavěním vlastní konstelace 700,- Kč
Účast bez vlastního rozestavění  350,- Kč
S sebou: voda na pití,  přezůvky
Podmínky účasti : přihlášení se mailem . V mailu uveďte Vaše jméno a příjmení a tel. číslo.


Předposlední blok Tréninku konstelací, v mimořádně úzkém kruhu a s výraznou převahou chlapské části. A tak byla spousta mužských konstelací Byly všechny možné druhy systemických konstelací – symptomy, peníze, trauma, pohádka. Byli jste báječní, všem díky. Máváme těm, kteří tentokrát nemohli přijít ! Krásné adventní dny, pohodové a hluboké Vánoce 27. + 28.11.2017 Firemní konstelace

Díky za společné dva dny, všem zúčastněným přeji radostné podnikání a tvoření ,,se srdcem“! Ať se daří !


1.6. 2018 Reiki 1.

Kurz, ve kterém se spojíte se schopností předávat léčivou univerzální energii Reiki – rukama – sobě samotným i druhým.

Reiki není pouze schopnost léčit, reiki je nový postoj k sobě i životu, je to cesta.

První stupeň umožní účastníkům otevřít se nové dimenzi vnímání, přijetí života, otevře prostor ke zjemnění se, osilnění, uzdravování se, jak fyzicky, tak psychicky.

Velmi vhodné pro všechny, kteří pracují s klienty fyzickým dotykem – maséři, kosmetičky, kadeřníci, facilitátoři One Brain, atd.

IMG_4229

Místo : Rudná u Prahy, Komenského 241/5
Čas: 1.červen 2018, 9.30 – 18.30
Cena: 2200,- Kč, opakující mají 50% slevu ( ti, kteří již byli na 1. stupni zde)
Podmínky účasti:  přihlášení mailem


Nadstavbový program pro pokročilé

Pro absolventy Cyklů konstelací 2012, 2013 ( absolventi všech tehdejších bloků, kteří obdrželi za celý Cyklus certifikát) +  Tréninků 2014/15, 2016/17 , 2017/18  ( pro tento je nový běh od února |2019) je připraven program sestávající ze čtyřech třídenních bloků  ( tři celé dny ) plus jeden blok s možností procvičení konstelačních dovedností.

Termíny:

8. -10.září 2017,           Téma: ,,Intuice“  Proběhlo

3. – 5.listopadu 2017,  Téma: ,,Trpělivost“ Proběhlo

16. – 18.února 2018,     Téma: ,, Odstup“

6.-8. dubna 2018           Konstelační cvičení

25.- 27.května 2018 ,    Téma ,,Bůh, vina, trest, odpouštění “

Tyto bloky je možno navštívit jednotlivě, anebo jako celek.

Po absolvování všech čtyř bloků ( tj. tematických bloků ) obdrží účastníci certifikát.

Náplní těchto čtyř bloků bude prohloubení uvědomění a vnímání a také konstelačních dovedností, další pokrok navazující na roční TK.

____________________________________________________________

Pro další rozvoj přidán blok :

19. – 21.10.2018  Téma ,, Sebeúcta “


16.- 18.2.2018 Nadstavbový program TK, 3.část – ,, Odstup“

,,Odstup neznamená neúčast. Můžete být hluboce zapojení, ale ne zapletení.“   Sadhguru

KonstelaceTéma je spojeno s tématem – mít sami zdravé hranice.

Pokud však  byly naše hranice během života poraněné, anebo dokonce úplně prolomené a rozvrácené, ztrácíme sebedůvěru a spojení s naším středem. Naše hranice jsou pak buď velmi tvrdé a neprůchodné nebo hranice druhým málo, mlhavě, anebo dokonce téměř vůbec nenastavujeme.

Následkem je buď veliká izolace a ochrana před druhými, vedoucí až k osamělosti, anebo neustálý pocit zraňované oběti a obviňování druhých.

Pokud jsme v pozici  terapeuta, lektora a obecně osoby v pomáhající profesi, je nutné toto téma v sobě zpracovávat, znovu a znovu.  Jinak jen těžko můžeme se zdravým odstupem sledovat proces klienta a zůstat přitom citliví, intuitivní a mít zdravý soucit.

Místo: Nučice, Lidový dům
Čas: 16.-18.únor 2018, pátek až neděle, vždy od 9.30 do 18.00, neděle do 17.30
Cena: 3400,- Kč, společná cena pro partners. páry je 5800,-Kč
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2016
S sebou: přezůvky, vodu na pití


6. – 8.4.2018 Konstelační cvičení

Tento víkend je koncipován výhradně pro absolventy základního běhu Tréninku konstelací ( 2012 – 2017).

Je určen pro ty, kteří mají záměr začít používat konstelační práci ve své praxi, tzn. vést semináře konstelací.

V průběhu víkendu budou mít  účastníci možnost provést konstelaci pro své kolegy a dostat od nich zpětné vazby.

Místo: bude upřesněno
Čas: 6.-8.duben 2018, pátek až neděle, pátek od 16.00  do 20.00, sobota 9.30 až 18.00, neděle 9.30 do 17.00
Cena: 3000,- Kč
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2017
S sebou: přezůvky, vodu na pití


25.- 27.5.2018 Nadstavbový program TK , 4.část ,,Bůh, vina, trest, odpouštění “

Tento nadstavbový program věnujeme nejpalčivějším tématům, která nejzávažněji ovlivňují náš soulad se Životem. Strach z Boha, z trestu a vinění se, to vše  ústí do křečovité neschopnosti odpouštět a  je základem velikých bolestí a utrpení v našich životech.

odpouštění1

Místo: Lidový dům Nučice
Čas: 25.- 27.květen 2018, pátek až neděle, vždy od 9.30 do 18.00, neděle do 17.00
Cena: 3400,- Kč, společná cena pro partners. páry je 5800,-Kč
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2016
S sebou: přezůvky, vodu na pití


17.-19.11.2017, Jsem žena

Milé ženy, všem vám děkuji za úžasný společný víkend s konstelacemi, děkuji za vaší ochotu sdílet, otevřít se, smát se i plakat.
S nesmírnou vděčností , Laďka


19. – 21.10.2018 Nadstavbový program TK ,, Sebeúcta “

Co vše nás může rozkolísat? Co způsobí, že se vzdáme své pravdy, své integrity, své originality, své životní cesty, svého životního poslání?

Co zkroutí naší čestnost, neochvějnost, naší rovnou páteř?

Všichni jsme to někdy zažili, všichni jsme ten odporný pocit z vlastního selhání někde hluboko v sobě zazdili, schovali a nechtěli jsme o něm vůbec vědět.  To ale rozhodně nebylo posilou pro naší sebeúctu. Nová a nová ohnutí, ústupky, kompromisy, které ohrožovaly naší podstatu. Jak žít spokojeně dál? Jak se mít rád? Jak se klidně ráno podívat do zrcadla?

Co by se stalo, kdybychom s tím vším přestali? Kdybychom byli už jen hluboce pravdiví, autentičtí, neumělí ? Ano, chce to odvahu, jistě. Ale stojí to vše minimálně za zvážení, co myslíte?

Místo: Lidový dům Nučice
Čas: 19.- 21.říjen 2018, pátek až neděle, vždy od 9.30 do 18.00, neděle do 17.00
Cena: 3400,- Kč, společná cena pro partners. páry je 5800,-Kč
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2017
S sebou: přezůvky, vodu na pití


8. – 10.2.2019 Nadstavbový program TK , 1.část – ,,Intuice“

Intuitivní vnímání je schopnost, kterou má každý z nás. Ale ne každý si jí uvědomuje a ne každý, i když její řeč vnímá, se jí řídí. A někdo jí nevěří vůbec a řídí se pouze logickými reakcemi spojenými s minulou životní zkušeností.

Abychom mohli vnímat intuitivně, potřebujeme být plně v přítomném okamžiku, celiství a oproštěni od strachu z minulosti a také strachu o budoucnost.

Tento třídenní program věnujem intenzivnímu očištění od minulých zátěží, které nám brání intuitivně vnímat.

Konstelace

Místo: bude upřesněno
Čas: 8.-10.únor 2019, pátek až neděle, vždy od 9.30 do 18.00, neděle do 17.00
Cena: 3400,- Kč, společná cena pro partners. páry je 5800,-Kč
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2017
S sebou: přezůvky, vodu na pití


5.- 7.4.2019 Nadstavbový program TK, 2.část – ,,Trpělivost“

V tomto konstelačním bloku jde o téma schopnosti klidně sledovat průběh dějů, bez netrpělivosti, s důvěrou ve výsledek, s důvěrou v proces.

Naše výchova, škola, zaměření na výkon v daném čase, naučená představa, že co je rychle, je také správně, a tedy je to ukazatel naší schopnosti a chytrosti, to vše vede k přílišnému tlaku na sebe, na druhé, na životní děje.

Tento nadstavbový blok budeme uvolňovat naší potlačenou důvěru v přirozenost životních dějů, učení, rozvíjení se.

Trpělivost je nezbytnou částí práce s konstelacemi, jakožto technikou.

Je také nezbytná jako součást Přijetí sebe i druhých, a tedy jako součást práce se skupinou či jednotlivcem.

konstelace

Místo: bude upřesněno
Čas: 5.- 7.duben 2019, pátek až neděle, čas pá a so 9.30 až 18.00, ne 9.30 až 17.00
Cena: 3400,- Kč, společná cena pro partners. páry je 5800,-Kč
Podmínky účasti: pouze pro absolventy Tréninků 2012 – 2017
S sebou: přezůvky, vodu na pití


3.- 5.11.2017 ,,Trpělivost“

Konstelace Trpělivost pro absolventy Tréninku: Hledala se rovnováha mezi ochotou dát čas a trpělivost a mezi trpělivostí, která se mění v utrpení. A taky jsme se podívali na své slepé skvrny a skryté programy, které nás obírají dlouho a dlouho o cenný životní čas.
A ve finále došlo i na rozpoznání momentu, kdy je třeba ukončit trpělivost a dovolit věcem zaniknout, abychom mohli začít tvořit nové.

Šlo to tedy opět hodně hluboko a všichni jsme byli velmi otevření a ochotní se na ,,to “ podívat.
Díky za to, přátelé 


29.9. – 2.10.2017 ,,Mé tělo, mé symptomy“