19. – 21.11.2021 ,,Vášeň“

Definice: Vášeň je stupeň emoce (intenzivní, dlouhodobá emoce). Obvykle se tím míní přilnutí k předmětu vášně (člověku, myšlence, věci, popřípadě hodnotě), který velice výrazně ovlivňuje myšlení a jednání jedince. Je zdrojem energie, vytrvalosti a vůle.

Pojďme se podívat, jak jsme na tom s vášní – s vůlí prožívat intenzivně život, vztahy, práci, své povolání či poslání. Vášeň je nesmírně mocný motor.

Možná si vzpomeneme, kdy jsme vášnivě něco prožívali. Třeba jsme vášnivě rádi četli. Anebo zpívali, tančili, malovali, cvičili… Možná jsme skrze uchvácení situací a sdíleným tématem s někým povídali až do rána a bylo to báječné. Třeba jsme uchváceně prožívali cestování, práci, výzkum, studium… Byli jsme ponořeni do vášně k jinému člověku – do lásky, touhy…

A co teď? Kolik v nás z toho zbylo? Neškodilo by něco oživit, probudit, probrat ? 

Místo:  bude upřesněno
Čas: 19. až 21.listopad 2021, pá 16.00 – 20.00, so 9.45 -18.00, ne 9.45 -17.30
Cena:  3200,-Kč , partnerské páry mají společnou cenu  4800,- Kč
Účastníci Tréninku konstelací 2021/22 mají cenu 2700,- Kč. Adolescenti ( 15-21 let) v doprovodu jednoho nebo obou rodičů mají  cenu 1300,- Kč.

Při úhradě platby za seminář do 1.října 2021  platí zvýhodněná cena 2700,- Kč,  pro společně jdoucí partnery 4000,- Kč.

V případě, že bude na semináři větší zájem o vlastní rozestavění, než jsou časové možnosti semináře, bude brán zřetel na časové pořadí přihlášení zájemců o kurz. Díky za pochopení.

Přihlášení se a podmínky účasti