Předposlední blok Tréninku konstelací, v mimořádně úzkém kruhu a s výraznou převahou chlapské části. A tak byla spousta mužských konstelací Byly všechny možné druhy systemických konstelací – symptomy, peníze, trauma, pohádka. Byli jste báječní, všem díky. Máváme těm, kteří tentokrát nemohli přijít ! Krásné adventní dny, pohodové a hluboké Vánoce