29.9. – 1.10. ,,Mé tělo, mé symptomy“

Volná místa již jen pouze pro muže

Tento seminář nabízí pohled na hlubší souvislosti toho, co se děje s naším tělem, když se objeví symptom nemoci, bolesti, alergie úrazu, omezení. Když se necítíme ve svém těle dobře a nerozumíme,co se děje, dostáváme se do strachu . Strach z bolesti a z omezení jen blokuje návrat těla do rovnováhy a často ozdravný proces ještě zpomaluje. Zvýšené uvědomění a naladění na sebe sama, uvolnění přirozených ( přírodních) regeneračních procesů je cestou k vyléčení a znovunalezení rovnováhy.

Technikou systemických konstelací se můžeme podívat na symptom, který se objevuje na těle, anebo v těle, jako na součást širšího celku. Konstelační vhledy mohou přinést klientovi důležité uvědomění, spojení se s řešením jeho tématu a následně i posílením regeneračních procesů v těle. Naše choroby, bolesti, úrazy, to vše je vnější obraz, který má ve skutečnosti mnohem hlubší rozměry . Nemoc není trest, ani omyl nebes, ale zdroj síly, který nevyužíváme. Naše moudré tělo nám dává navenek vědět, co se sebou a s tělem děláme a co není v souladu s námi samými a se životem.

Součástí semináře je i vysvětlení toho, co která část těla ,,říká“, když se zde objevuje bolest, či nějaký symptom.

Upozornění: Seminář není náhradou za lékařskou péči.

Místo: Loděnice, Husovo nám. 11, Ve století
Čas: 29.září  až 1. říjen 2017, pátek, sobota a neděle, pátek od 16.00 do 20.00, sobota od 9.30 do  18.00, neděle 9.30 – 17.30
Cena: 3000,- Kč, společná cena pro partners. páry je 4800,-Kč, účastníci aktuálního TK mají cenu 2600,- Kč.
Přihlášení se a podmínky účasti