Tento seminář nabízí pohled na hlubší souvislosti toho, co se děje s naším tělem, když se objeví symptom nemoci, bolesti, alergie úrazu, omezení. Když se necítíme ve svém těle dobře a nerozumíme, co se děje, dostáváme se do strachu . Strach z bolesti a z omezení jen blokuje návrat těla do rovnováhy a často ozdravný proces ještě zpomaluje. Zvýšené uvědomění a naladění na sebe sama, uvolnění přirozených ( přírodních) regeneračních procesů je cestou k vyléčení a znovunalezení rovnováhy.

Technikou systemických konstelací se můžeme podívat na symptom, který se objevuje na těle, anebo v těle, jako na součást širšího celku. Konstelační vhledy mohou přinést klientovi důležité uvědomění, spojení se s řešením jeho tématu a následně i posílením regeneračních procesů v těle. Naše choroby, bolesti, úrazy, to vše je vnější obraz, který má ve skutečnosti mnohem hlubší rozměry . Nemoc není trest, ani omyl nebes, ale zdroj síly, který nevyužíváme. Naše moudré tělo nám dává navenek vědět, co se sebou a s tělem děláme a co není v souladu s námi samými a se životem.

Součástí semináře je i vysvětlení toho, co která část těla ,,říká“, když se zde objevuje bolest, či nějaký symptom.

Upozornění: Seminář není náhradou za lékařskou péči.

Místo:  Bonté yoga, Chrustenice
Čas: 1. až 3.duben 2022, pá 16.00 až 20.00, so 9.45 až 18.00, ne 9.45 až 17.30
Cena: 3200,-Kč partnerské páry mají společnou cenu  4600,- Kč
Účastníci přihlášení na  Trénink konstelací 2022/23 mají cenu 2500,- Kč. Adolescenti ( 15 – 18 let) v doprovodu jednoho nebo obou rodičů mají  cenu 1300,- Kč.

Pokud uhradíte celou platbu nejpozději do 28.2.2022, máte zvýhodněnou cenu 2700,-Kč, partnerské páry 4200,- Kč.

V případě, že bude na semináři větší zájem o vlastní rozestavění, než jsou časové možnosti semináře, bude brán zřetel na časové pořadí přihlášení zájemců o kurz. Díky za pochopení.

Přihlášení se a podmínky účasti